Årsmöte 11 april

De dokumenterar kristna fenomen:
Möt Micael Grenholm & Tom Juslin

Kallelse-2019-B

De dokumenterar kristna fenomen:
Möt Micael Grenholm & Tom Juslin

KP:s stipendiat Tom Juslin och Micael Grenholm medverkar.

Läs hela Årsmöte 11 april

Stipendium 2019

juslin03
Tom Juslin på pingströrelsens årliga sammankomst Lapplandsveckan i Husbondliden, Lycksele. Foto: Izabelle Nordfjell
2019 års KP-stipendium går till fotografen Tom Juslin som dokumenterat böhus och kapell i Västerbottens län.

juslin01
Böjda huvuden nu som då. Bönhuset i Blattnickse, Sorsele, har blivit gym efter att byborna tog över det. Foto: Tom Juslin
juslin02
Bröderna Hans-Urban och Bengt-Ola Filipsson lade in klinkers på golvet i Bäsksjö i Vilhelmina och förvandlade kapellet till en verkstad för amerikanska bilar. Foto: Tom Juslin

Stipendier 2019

2018 fick tre stipendiater dela på 60 000 kr:
Kajsa Kax, 14 000 kronor. (frilansjournalist). För att bekosta ett reportage om utlandssvenskar i Europa som söker stöd i utlandskyrkans diakonala arbete. Syftet är att skildra diakonins roll i Europa.
Jonas Dagson, 25 000 kronor (reporter på TT). För research resa till USA (Dallas och Chicago) för att studera teologisk litteratur och skrifter i samband med arbete med boken ”Steg för steg genom Bibeln – Nya testamentet.”
Micael Grenholm, 20 000 kronor (kommunikatör på EFK). För arbete med boken ”Det mirakulösa gudsbeviset”. En bok om bön och helande.

Villkor för Kristna Publicistförbundets stipendier 2019

Du kan söka stipendium enbart via mail till info@kp.nu fram till den 16 december.
Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet KP vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras med KP:s stipendium:
Resor som syftar till att öka den sökandes kunskaper som publicist
Finansiering av bok- film-, reportage eller liknande projekt
Utbildningar
Fördjupning i ett särskilt ämne

Ansökan
Ansökan ska lämnas senast den 16 december kl. 23.59. Ansökan ska inges digitalt till info@kp.nu. Den får skrivas på engelska men projektsammanfattningen ska vara på svenska. Sökta medel ska avse kostnader för projektets genomförande.

Beslut
Beslut meddelas i januari 2019.

Anslagsmottagarens åtaganden
Anslagsmottagaren ansvarar för att projektet framskrider enligt projektplanen och att anslagen används i enlighet med ansökan och projektbeskrivningen.
Vid publicering av resultat som framkommit under arbetet ska det framgå att stöd erhållits från Kristna Publicistförbundet. Anslagsmottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till KP kan inte utan KP:s skriftliga medgivande överföras på annan person eller institution.

Dispositionsrätt
Medel ska rekvireras inom 6 månader efter beslutsdatum och de ska användas inom 1 år från beslutsdatum. Om en förlängning av dispositionstiden önskas ska en ansökan skickas till KP före dispositionstidens utgång. Om anslagsmottagare använder anslaget mot gällande kontraktsvillkor kan KP besluta att anslaget i sin helhet ska återbetalas till KP.

Utbetalning av anslag
Utbetalning sker normalt inom 3 månader efter beslutsdatum.

Resultatredogörelse
Redogörelsen ska skrivas på svenska och mailas till info@kp.nu. Om resultatet utgörs av böcker skickas dessa till kansliet med angivande av ärendenummer. Redogörelsen ska ha inkommit till KP senast ett år efter det att projektet avslutats.

Vilka fattar beslutet?
KP:s styrelse utgör det beslutande organet
Villkor för Kristna Publicistförbundets stipendier
Du kan söka stipendium enbart via mail till info@kp.nu under november.
Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet KP vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.

Årsmöte KP

KP-logo-1

Årsmöte Kristna Publicistförbundet

KP håller årsmöte för verksamhetsåret 2016 den 17 januari klockan 17.30.
Adressen är: Katarina Västra Kyrkogata 10 på Södermalm i Stockholm.
Hör av er på telefon till ordförande Mikael Kindbom för insläpp: 073-6844816

Stipendier 2018

Villkor för Kristna Publicistförbundets stipendier 2018

Du kan söka stipendium enbart via mail till info@kp.nu under november.
Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet KP vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras med KP:s stipendium:
Resor som syftar till att öka den sökandes kunskaper som publicist
Finansiering av bok- film-, reportage eller liknande projekt
Utbildningar
Fördjupning i ett särskilt ämne

Ansökan
Ansökan ska lämnas senast den 30 november kl. 23.59. Ansökan ska inges digitalt till info@kp.nu. Den får skrivas på engelska men projektsammanfattningen ska vara på svenska. Sökta medel ska avse kostnader för projektets genomförande.

Beslut
Beslut meddelas i januari 2018.

Anslagsmottagarens åtaganden
Anslagsmottagaren ansvarar för att projektet framskrider enligt projektplanen och att anslagen används i enlighet med ansökan och projektbeskrivningen.
Vid publicering av resultat som framkommit under arbetet ska det framgå att stöd erhållits från Kristna Publicistförbundet. Anslagsmottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till KP kan inte utan KP:s skriftliga medgivande överföras på annan person eller institution.

Dispositionsrätt
Medel ska rekvireras inom 6 månader efter beslutsdatum och de ska användas inom 1 år från beslutsdatum. Om en förlängning av dispositionstiden önskas ska en ansökan skickas till KP före dispositionstidens utgång. Om anslagsmottagare använder anslaget mot gällande kontraktsvillkor kan KP besluta att anslaget i sin helhet ska återbetalas till KP.

Utbetalning av anslag
Utbetalning sker normalt inom 3 månader efter beslutsdatum.

Resultatredogörelse
Redogörelsen ska skrivas på svenska och mailas till info@kp.nu. Om resultatet utgörs av böcker skickas dessa till kansliet med angivande av ärendenummer. Redogörelsen ska ha inkommit till KP senast ett år efter det att projektet avslutats.

Vilka fattar beslutet?
KP:s styrelse utgör det beslutande organet
Villkor för Kristna Publicistförbundets stipendier
Du kan söka stipendium enbart via mail till info@kp.nu under november.
Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet KP vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras med KP:s stipendium:
Resor som syftar till att öka den sökandes kunskaper som publicist
Finansiering av bok- film-, reportage eller liknande projekt
Utbildningar
Fördjupning i ett särskilt ämne

Ansökan
Ansökan ska lämnas senast den 30 november kl. 23.59. Ansökan ska inges digitalt till info@kp.nu. Den får skrivas på engelska men projektsammanfattningen ska vara på svenska. Sökta medel ska avse kostnader för projektets genomförande.

Beslut
Beslut meddelas i januari 2018.

Anslagsmottagarens åtaganden
Anslagsmottagaren ansvarar för att projektet framskrider enligt projektplanen och att anslagen används i enlighet med ansökan och projektbeskrivningen.
Vid publicering av resultat som framkommit under arbetet ska det framgå att stöd erhållits från Kristna Publicistförbundet. Anslagsmottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till KP kan inte utan KP:s skriftliga medgivande överföras på annan person eller institution.

Dispositionsrätt
Medel ska rekvireras inom 6 månader efter beslutsdatum och de ska användas inom 1 år från beslutsdatum. Om en förlängning av dispositionstiden önskas ska en ansökan skickas till KP före dispositionstidens utgång. Om anslagsmottagare använder anslaget mot gällande kontraktsvillkor kan KP besluta att anslaget i sin helhet ska återbetalas till KP.

Utbetalning av anslag
Utbetalning sker normalt inom 3 månader efter beslutsdatum.

Resultatredogörelse
Redogörelsen ska skrivas på svenska och mailas till info@kp.nu. Om resultatet utgörs av böcker skickas dessa till kansliet med angivande av ärendenummer. Redogörelsen ska ha inkommit till KP senast ett år efter det att projektet avslutats.

Vilka fattar beslutet?
KP:s styrelse utgör det beslutande organet

Årsmöte

Kristna publicistförbundet håller årsmöte
måndag 8 decemberklockan 16 på Heleneborgsgatan 5 i Stockholm

Välkomna

Årsmöte 5 november

Kristna Publicistförbundet håller årsmöte i Citykonditoriet i Citykyrkans lokaler i Stockholm den 5 november klockan 17.00. Den här gången kommer ingen gäst att medverka. Erfarenheterna från de senaste åren fick styrelsen att välja ett helt formellt möte. Uppslutningen vid de senaste lunchmötena och årsmötena har varit alltför skral.
Årsmötet innehåller de sedvanliga ärendena rörande styrelseval, bokslut med mera. I anslutning till årsmötet håller styrelsen ett framåtblickande möte. En av punkterna på dagordningen blir frågan om att utlysa stipendium framöver.
Årsmötet är öppet för alla medlemmar. Styrelsemötet är bara för styrelseledamöterna.

Journalisthelg på Bjärka

Journalisthelg

Lunchmöte

KP2

Våga ta steget
Ekonomijournalisten Carolina Johansson om hur tron fick henne att överge en framgångsrik karriär.

Finns det något utrymme för kristen journalistik idag?

”En sekund, och den säger till mig, etsar sig in i mig: Jag har en annan plan för dig. Allt detta arbete, alla mina studier, all denna tid, hela mitt liv ledde mig fram till: Jag vill hänge mig åt Gud”

Ur Carolina Johanssons bok Bråkdelen av en sekund.

Tid: Tisdag 13 november klockan 12.00
Plats: Cafe Utsikten, Rhensgatan 20, 6-7 tr, Stockholm (T-bana Rådmansgatan)
Lunch: Soppa, smörgås och kaffe för 60 kr.
Frågor: mikaelkindbom03@gmail.com
KP:s årsmöte äger rum efter samtalet med Carolina Johansson

KP

KP hos tidningen Dagen

Tidningen Dagen ligger nu i ett gammalt bryggeri på Kungsholmen. Och det gamla Dagenhuset på Stora Essingen ägs numera av nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Kanske det säger något om förändringens vindar som nu innebär att samfunden lämnat över kontrollen av företaget till den norska kristna mediekokoncernen Mentor Media. Chefredaktören Daniel Grahn berättade i samband med KP:s årsmöte den 1 december i tidningens redaktionslokaler om nuläget och framtiden för den kristna dagstidningen.

En gång bryggde de alltså Sankt Eriks öl i huset vid Kungsholms torg. Men när vi kommer på besök råder febril aktivitet när sista handen läggs vid tidningen. Av sidorna i nästa dags upplaga som nu satts upp på väggen framgår bland annat Lars Adaktusson aldrig haft för avsikt att kandidera för KD. Tidningen toppar gärna fortfarande med en bra nyhet.

- Det är fortfarande viktigt med bra nyheter och en bra opinionssida. Men tidningen var nog mer konfrontativ tidigare, erkänner Daniel Grahn som dock gärna driver kampanjer med hjälp av tidningen.

Och så ritar han upp ägarstrukturen på tavlan i konferensrummet. Dagen som en gång i tiden ägdes till hundra procent av Pingströrelsen och på senare år ytterligare ett par samfund ägs nu alltså av ett norskt företag. Mentor Media som bland annat ger ut tidningen Vårt Land i Norge äger Dagen också det svenska förlaget Libris och dejtingsajten Sjunde Himlen (Solid love). Därtill finns också ett webbutvecklingsföretag, Improove, Över företagen svävar Swedmedia Och ovanför det alltså Mentor Media.

Dagen som har över 50 anställda ser just nu för första gången på en tid en positiv upplagetrend.

- Upplageutvecklingen har vänt uppåt. Vi har omkring 17 000 i upplaga. Det är mycket positivt.

Vad beror det på?

- Det kan bero på nya omgörningen av tidningen med bland annat nya avdelningar. Och sedan har vi gått över till telemarketing i stället för att låta anställda sälja prenumerationer.

Bilagorna Du och jag som undertecknad upplever som revolutionerande nyskapande och ungdomsmagasinet Ikon är också Dagenproduktioner. Men problemet är att de inte orkat hämta tillbaka nedgången av annonsförsäljningen sedan förra finanskrisen. Därför går den 66-åriga tidningen med back med miljonbelopp i år. Har ägarna tålamod med fortsatta förluster?

- Vi måste presentera åtgärder som gör att det vänder nästa år. Men de har ett helt annat tålamod än samfunden eftersom Mentor Media har 70-80 miljoner i kassan, förklarar Daniel Grahn.

Också Världen idag dras med förluster och Sverre Larsson och Ulf Ekman åker land och rike runt för att samla ihop pengar för att rädda tidningen. Kommer Världen idag att överleva utan ett starkt företag i ryggen?

- Jag tror att de överlever. Man måste ge Världen i dag cred för att de lyckats etablera sig.

Mötet i Dagens lokaler avslutades med årsmöte för Kristna Publicistförbundet. Den sittande styrelsen med Stanley Almqvist, Rolf Bromme, Carin Stenström, Felicia Svaeren, Haore Sulaiman, Helena Hallsröm och Mikael Kindbom omvaldes. På grund av det klena intresset på de senaste årens lunchmöte klubbade årsmötet igenom att söka samarbetspartner, kontakter har tagits med bland annat Kaggeholms Folkhögskolas medielinje för att åstadkomma något tillsammans. Detta får styrelsen i uppdrag att återkommer med till nästa årsmöte.

Mikael Kindbom
ordf.