Stipendier 2023

Sök stipendier hos Kristna Publicistförbundet
Ansökningsperioden är öppen och stänger 30 april 2023

Så här gör du:

Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet, KP, vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras med KP:s stipendium:

  • Finansiering av bok- och filmproduktion, reportage eller SoMeprojekt
  • Utbildningar och kurser
  • Fördjupning i ett särskilt ämne
  • Resor som syftar till att öka den sökandes kunskaper som publicist

Ansökan

Ansökan ska lämnas senast den 30 april 2023. Ansökan ska skickas digitalt till info@kp.nu. Den får skrivas på engelska men projektsammanfattningen ska vara på svenska. Sökta medel ska avse kostnader för projektets genomförande.

Beslut

Beslut meddelas i juni 2023.

Läs hela Stipendier 2023

Årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte i KP
Tid: Tisdagen den 13 september 2022 klockan 18.00
Plats: Hemma hos KP:s ordförande Mikael Kindbom på Holmgårdsvägen 4 i Bromma
Anmälan: mikaelkindbom03@gmail.com
Välkomna

Årsmöte i KP

KP-logo-1B

Årsmöte i KP
Mötet hålls digitalt onsdagen den 24 november kl 18.30. Anmäl er till Mikael Kindbom på mail mikaelkindbom03@gmail.com eller tel 073-6844816.
Mötet hålls digitalt onsdagen den 24 november kl 18.30.
Anmäl er till Mikael Kindbom på mail mikaelkindbom03@gmail.com eller tel 073-6844816.

Kallelse till KP:s årsmöte

KP-logo-1B
KP kallar till årsmöte 2020.
Tid: Torsdag den 12 november klockan 17.00
Plats: Tidningen Dagens redaktion. Kungsholms Torg 5 i Stockholm.
Välkomna.

Stipendier 2020

Villkor för Kristna Publicistförbundets stipendier 2019
Du kan söka stipendium enbart via mail till info@kp.nu under november.
Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet KP vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.
Exempel på aktiviteter som kan finansieras med KP:s stipendium:
• Resor som syftar till att öka den sökandes kunskaper som publicist
• Finansiering av bok- film-, reportage eller liknande projekt
• Utbildningar
• Fördjupning i ett särskilt ämne
Ansökan
Ansökan ska lämnas senast den 30 november 2019 kl. 23.59. Ansökan ska inges digitalt till info@kp.nu. Den får skrivas på engelska men projektsammanfattningen ska vara på svenska. Sökta medel ska avse kostnader för projektets genomförande.
Beslut
Beslut meddelas i februari 2020.
Anslagsmottagarens åtaganden
Anslagsmottagaren ansvarar för att projektet framskrider enligt projektplanen och att anslagen används i enlighet med ansökan och projektbeskrivningen.
Vid publicering av resultat som framkommit under arbetet ska det framgå att stöd erhållits från Kristna Publicistförbundet. Anslagsmottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till KP kan inte utan KP:s skriftliga medgivande överföras på annan person eller institution.
Dispositionsrätt
Medel ska rekvireras inom 6 månader efter beslutsdatum och de ska användas inom 1 år från beslutsdatum. Om en förlängning av dispositionstiden önskas ska en ansökan skickas till KP före dispositionstidens utgång. Om anslagsmottagare använder anslaget mot gällande kontraktsvillkor kan KP besluta att anslaget i sin helhet ska återbetalas till KP.
Utbetalning av anslag
Utbetalning sker normalt inom 3 månader efter beslutsdatum.
Resultatredogörelse
Redogörelsen ska skrivas på svenska och mailas till info@kp.nu. Om resultatet utgörs av böcker skickas dessa till kansliet med angivande av ärendenummer. Redogörelsen ska ha inkommit till KP senast ett år efter det att projektet avslutats.
Vilka fattar beslutet?
KP:s styrelse utgör det beslutande organet
Villkor för Kristna Publicistförbundets stipendier
Du kan söka stipendium enbart via mail till info@kp.nu under november.
Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet KP vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.
KP_320x320Villkor för Kristna Publicistförbundets stipendier 2019
Du kan söka stipendium enbart via mail till info@kp.nu senast 31 december.
Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet KP vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.
Exempel på aktiviteter som kan finansieras med KP:s stipendium:
• Resor som syftar till att öka den sökandes kunskaper som publicist
• Finansiering av bok- film-, reportage eller liknande projekt
• Utbildningar
• Fördjupning i ett särskilt ämne
Ansökan
Ansökan ska lämnas senast den 31 december 2019 kl. 23.59. Ansökan ska inges digitalt till info@kp.nu. Den får skrivas på engelska men projektsammanfattningen ska vara på svenska. Sökta medel ska avse kostnader för projektets genomförande.
Beslut
Beslut meddelas i februari 2020.

Årsmötet 2019

57006273_830338447304088_5264534052580360192_n

Mirakler och bönekapell på KP:s årsmöte
När KP höll årsmöte den 11 april var två av föreningens stipendiater på plats för att berätta om sina projekt.  Först ut på mötet i tidningen Dagens lokaler dit ett 15-tal medlemmar och journalister sökt sig var journalisten och fotografen Tom Juslin. Han har arbetat under många år på Västerbottens-Kuriren. Han fick förmånen att samarbete med sin stora förebild Sune Jonsson som var en mycket känd fotograf och som skildrade livet i och kring Västerbotten. Han dokumenterade bland annat livet i kyrkorna. Under 2014 då Umeå var kulturhuvudstad fick Tom Juslin förmånen att själv skildra folklivet i Västerbotten. Resultatet blev bland annat en utställning på Västerbottens Museum.
-I samband med det kom jag in mycket på hur dagens andlighet ser ur. Det finns otroligt många bönehus i bygden som står tomma idag eller så har man bytt verksamhet, berättade Tom Juslin.
Han visade bland annat bild på ett gym där ett antal personer satt och cyklade, så kallad spinning. Det var tidigare ett kapell och de kristna tavlorna satt kvar på väggarna av respekt för historien.
– I dag bygger människor också upp sig i samma hus men mer till det yttre än det inre kanske, menade Tom Juslin som blev 2019 års KP-stipendiat..
Själv växte han upp i finska Österbotten i en by med sex bönehus men där är fem kvar och förändringarna går långsammare än på den svenska sidan. Han är uppväxt i en kristen miljö och är väl bekant med bönehusen.
Han visade bild på ett bönehus i Storuman där jaktlaget arrangerar en surströmmingsskiva. Altare och andra andliga inslag i lokalen har bevarats. Han nämnde också flera bönehus som blivit fritidshus. Ett kapell har förvandlats till en bilverkstad. Där reagerade dock en del mot att golvet hade cementerats.
En liten solskenshistoria var en präst som låtit en annars folktom kyrka bebos av en ensamkommande flykting. Kanske illustrerar det framtiden och en vändning på problemen med avfolkning och att andligheten kommer tillbaka igen.
Av Tom Juslins bilder väntar bland annat en utställning. Flera i publiken uppmanade honom att ge ut en bok med det unika materialet.
Michael Grenholm var en an dem som fick KP:s  stipendium förra året. Han planerade då utgivningen av en bok om mirakler som nu väntas ges ut i maj.
– Utan KP:s stipendium hade det nog inte blivit av. Det gav mig en bra start.
Michael Grenholm berättar i sin bok om 50 mirakler varav 9 i Sverige och resten utomlands. Han beskrev forskning ibland annat USA där man jämfört hjärtpatienter som fått förbön och hjärtpatienter som inte fått förbön och sett vilka som fått minst besvär vid operationen. Grenholm menar dock att detta inte kan betecknas som regelrätta mirakler.
– Jag definierar mirakler som vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön.
Exempel på det är ett forskningsprojekt på Indiana University där man undersökte syn- och hörselnedsatta som fick förbön och upplevde dramatiska förändringar.  Han nämnde också svensken Maria Johansson från Flen som blev helt frisk från en obotlig hörselskada efter förbön i Sionförsamlingen. Hennes läkare sa att tillfrisknandet var oförklarligt. Och det är just sådana bekräftelser Micael Grenholm söker. Han har fått en del tips om mirakler men om de inte kunnat presentera journaler eller andra bevis har han släppt det. Sivert Edorsson från Orsa är pastorn som hade oerhörda problem med andningen men efter ett möte i norrbottniska Sopporo blev så återställd att han kunde åka skidor på nytt. ”Han har bett till Gud och fått hjälp av Jesus” står det i hans journal.
Micael Grenholms slutsats är att mirakler finns och när de kommer efter kristen förbön menar han att det bevisar Guds existens.
Vad är nästa steg? frågade någon i publiken.
– Kanske jag tittar på andra helanden än fysiska. Det finns ju språkmirakler där folk börjar tala ett främmande språk plötsligt eller exorcism, demonbefrielser.
Återstår att se om det blir fler böcker från Micael Grenholm.
Boken Dokumenterade mirakler ges ut på Sjöbergs förlag.

Mirakler och bönekapell på KP:s årsmöte

När KP höll årsmöte den 11 april var två av föreningens stipendiater på plats för att berätta om sina projekt. Först ut på mötet i tidningen Dagens lokaler dit ett 15-tal medlemmar och journalister sökt sig var journalisten och fotografen Tom Juslin. Han har arbetat under många år på Västerbottens-Kuriren. Han fick förmånen att samarbete med sin stora förebild Sune Jonsson som var en mycket känd fotograf och som skildrade livet i och kring Västerbotten. Han dokumenterade bland annat livet i kyrkorna. Under 2014 då Umeå var kulturhuvudstad fick Tom Juslin förmånen att själv skildra folklivet i Västerbotten. Resultatet blev bland annat en utställning på Västerbottens Museum.

Läs hela Årsmötet 2019

Årsmöte 11 april

De dokumenterar kristna fenomen:
Möt Micael Grenholm & Tom Juslin

Kallelse-2019-B

De dokumenterar kristna fenomen:
Möt Micael Grenholm & Tom Juslin

KP:s stipendiat Tom Juslin och Micael Grenholm medverkar.

Läs hela Årsmöte 11 april

Stipendium 2019

juslin03
Tom Juslin på pingströrelsens årliga sammankomst Lapplandsveckan i Husbondliden, Lycksele. Foto: Izabelle Nordfjell
2019 års KP-stipendium går till fotografen Tom Juslin som dokumenterat böhus och kapell i Västerbottens län.

juslin01
Böjda huvuden nu som då. Bönhuset i Blattnickse, Sorsele, har blivit gym efter att byborna tog över det. Foto: Tom Juslin
juslin02
Bröderna Hans-Urban och Bengt-Ola Filipsson lade in klinkers på golvet i Bäsksjö i Vilhelmina och förvandlade kapellet till en verkstad för amerikanska bilar. Foto: Tom Juslin

Stipendier 2019

2018 fick tre stipendiater dela på 60 000 kr:
Kajsa Kax, 14 000 kronor. (frilansjournalist). För att bekosta ett reportage om utlandssvenskar i Europa som söker stöd i utlandskyrkans diakonala arbete. Syftet är att skildra diakonins roll i Europa.
Jonas Dagson, 25 000 kronor (reporter på TT). För research resa till USA (Dallas och Chicago) för att studera teologisk litteratur och skrifter i samband med arbete med boken ”Steg för steg genom Bibeln – Nya testamentet.”
Micael Grenholm, 20 000 kronor (kommunikatör på EFK). För arbete med boken ”Det mirakulösa gudsbeviset”. En bok om bön och helande.

Villkor för Kristna Publicistförbundets stipendier 2019

Du kan söka stipendium enbart via mail till info@kp.nu fram till den 16 december.
Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet KP vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras med KP:s stipendium:
Resor som syftar till att öka den sökandes kunskaper som publicist
Finansiering av bok- film-, reportage eller liknande projekt
Utbildningar
Fördjupning i ett särskilt ämne

Ansökan
Ansökan ska lämnas senast den 16 december kl. 23.59. Ansökan ska inges digitalt till info@kp.nu. Den får skrivas på engelska men projektsammanfattningen ska vara på svenska. Sökta medel ska avse kostnader för projektets genomförande.

Beslut
Beslut meddelas i januari 2019.

Anslagsmottagarens åtaganden
Anslagsmottagaren ansvarar för att projektet framskrider enligt projektplanen och att anslagen används i enlighet med ansökan och projektbeskrivningen.
Vid publicering av resultat som framkommit under arbetet ska det framgå att stöd erhållits från Kristna Publicistförbundet. Anslagsmottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till KP kan inte utan KP:s skriftliga medgivande överföras på annan person eller institution.

Dispositionsrätt
Medel ska rekvireras inom 6 månader efter beslutsdatum och de ska användas inom 1 år från beslutsdatum. Om en förlängning av dispositionstiden önskas ska en ansökan skickas till KP före dispositionstidens utgång. Om anslagsmottagare använder anslaget mot gällande kontraktsvillkor kan KP besluta att anslaget i sin helhet ska återbetalas till KP.

Utbetalning av anslag
Utbetalning sker normalt inom 3 månader efter beslutsdatum.

Resultatredogörelse
Redogörelsen ska skrivas på svenska och mailas till info@kp.nu. Om resultatet utgörs av böcker skickas dessa till kansliet med angivande av ärendenummer. Redogörelsen ska ha inkommit till KP senast ett år efter det att projektet avslutats.

Vilka fattar beslutet?
KP:s styrelse utgör det beslutande organet
Villkor för Kristna Publicistförbundets stipendier
Du kan söka stipendium enbart via mail till info@kp.nu under november.
Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet KP vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.

Årsmöte KP

KP-logo-1

Årsmöte Kristna Publicistförbundet

KP håller årsmöte för verksamhetsåret 2016 den 17 januari klockan 17.30.
Adressen är: Katarina Västra Kyrkogata 10 på Södermalm i Stockholm.
Hör av er på telefon till ordförande Mikael Kindbom för insläpp: 073-6844816