Journalister dåliga på religion

“Misstro – om mediebilden av religion i svensk dagspress”. Så heter en uppsats som Madelene Engstrand Andersson och Jenny Nordlander skrivit under studierna på Journalisthögskolan. Tidningen dagen berättar i sin fredagsupplaga om stundenterna som har granskat vad och hur Sveriges 14 största dagstidningar skrev om religion under en vecka. Majoriteten av de 800 artiklar om religion som uppsatsförfattarna granskat är skrivna i en negativ ton. Speciellt kritisk blir texten om den handlar om någon särskild religiös tro.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>