Fördöm hoten mot Wikileaks och Julian Assange

Fördöm hoten mot Wikileaks och Julian Assange
Krista Publicistförbundet uppmanar alla press- och människorättsorganisationer till kraftfulla protester mot de hot som riktats mot Wikileaksgrundaren Julian Assange.
De dödshot och uppmaningar till lönnmord som uttalats offentligt mot Wikileaksgrundaren Julian Assange måste möta ett mycket kraftigt internationellt fördömande från pressorganisationer, människorättsorganisationer och politiska ledare.  Det är  oacceptabelt att journalister och opinionsbildare utsätts för repressalier och hot.  Att attackerna kommer från företrädare för demokratiska regimer är än mer anmärkningsvärt. Krav måste ställas att personer som uttalat hot ställs inför rätta för uppvigling till brott. Det kan inte vara rättsligt godtagbart för personer i höga positioner att uttala sig på detta sätt. Det gäller till exempel professor Tom Flanagan, rådgivare åt Kanades regering som i ett tv-program uppmanade USA:s president att ge order om lönnmord på Assange.
Vi finner det också djupt allvarligt och helt oacceptabelt att kristna politiker i USA har hört till dem som talat om ”avrättning” och ”nedkämpning” av Julian Assange.  Det visar att dessa politiker saknar känsla för det rättssystemets grundläggande värden, som är nödvändiga för det demokratiska systemets överlevnadsmöjligheter. vi uppmanar också företrädare för Sveriges rättssystem att, i sin hanteringar av det våldtäktsfall som nu lett till häktning av Julian Assange, slå vakt om sin självständighet och inte falla undan för eventuella påtryckningar att ta politiska hänsyn.
Ytterligare upplysningar lämnas av
Carin Stenström, styrelseledamot
0766-284654

Krista Publicistförbundet uppmanar alla press- och människorättsorganisationer till kraftfulla protester mot de hot som riktats mot Wikileaksgrundaren Julian Assange.

De dödshot och uppmaningar till lönnmord som uttalats offentligt mot Wikileaksgrundaren Julian Assange måste möta ett mycket kraftigt internationellt fördömande från pressorganisationer, människorättsorganisationer och politiska ledare.  Det är  oacceptabelt att journalister och opinionsbildare utsätts för repressalier och hot.  Att attackerna kommer från företrädare för demokratiska regimer är än mer anmärkningsvärt. Krav måste ställas att personer som uttalat hot ställs inför rätta för uppvigling till brott. Det kan inte vara rättsligt godtagbart för personer i höga positioner att uttala sig på detta sätt. Det gäller till exempel professor Tom Flanagan, rådgivare åt Kanades regering som i ett tv-program uppmanade USA:s president att ge order om lönnmord på Assange.

Vi finner det också djupt allvarligt och helt oacceptabelt att kristna politiker i USA har hört till dem som talat om ”avrättning” och ”nedkämpning” av Julian Assange.  Det visar att dessa politiker saknar känsla för det rättssystemets grundläggande värden, som är nödvändiga för det demokratiska systemets överlevnadsmöjligheter. vi uppmanar också företrädare för Sveriges rättssystem att, i sin hanteringar av det våldtäktsfall som nu lett till häktning av Julian Assange, slå vakt om sin självständighet och inte falla undan för eventuella påtryckningar att ta politiska hänsyn.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Carin Stenström, styrelseledamot

0766-284654

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>