KP hos tidningen Dagen

Tidningen Dagen ligger nu i ett gammalt bryggeri på Kungsholmen. Och det gamla Dagenhuset på Stora Essingen ägs numera av nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Kanske det säger något om förändringens vindar som nu innebär att samfunden lämnat över kontrollen av företaget till den norska kristna mediekokoncernen Mentor Media. Chefredaktören Daniel Grahn berättade i samband med KP:s årsmöte den 1 december i tidningens redaktionslokaler om nuläget och framtiden för den kristna dagstidningen.

En gång bryggde de alltså Sankt Eriks öl i huset vid Kungsholms torg. Men när vi kommer på besök råder febril aktivitet när sista handen läggs vid tidningen. Av sidorna i nästa dags upplaga som nu satts upp på väggen framgår bland annat Lars Adaktusson aldrig haft för avsikt att kandidera för KD. Tidningen toppar gärna fortfarande med en bra nyhet.

– Det är fortfarande viktigt med bra nyheter och en bra opinionssida. Men tidningen var nog mer konfrontativ tidigare, erkänner Daniel Grahn som dock gärna driver kampanjer med hjälp av tidningen.

Och så ritar han upp ägarstrukturen på tavlan i konferensrummet. Dagen som en gång i tiden ägdes till hundra procent av Pingströrelsen och på senare år ytterligare ett par samfund ägs nu alltså av ett norskt företag. Mentor Media som bland annat ger ut tidningen Vårt Land i Norge äger Dagen också det svenska förlaget Libris och dejtingsajten Sjunde Himlen (Solid love). Därtill finns också ett webbutvecklingsföretag, Improove, Över företagen svävar Swedmedia Och ovanför det alltså Mentor Media.

Dagen som har över 50 anställda ser just nu för första gången på en tid en positiv upplagetrend.

– Upplageutvecklingen har vänt uppåt. Vi har omkring 17 000 i upplaga. Det är mycket positivt.

Vad beror det på?

– Det kan bero på nya omgörningen av tidningen med bland annat nya avdelningar. Och sedan har vi gått över till telemarketing i stället för att låta anställda sälja prenumerationer.

Bilagorna Du och jag som undertecknad upplever som revolutionerande nyskapande och ungdomsmagasinet Ikon är också Dagenproduktioner. Men problemet är att de inte orkat hämta tillbaka nedgången av annonsförsäljningen sedan förra finanskrisen. Därför går den 66-åriga tidningen med back med miljonbelopp i år. Har ägarna tålamod med fortsatta förluster?

– Vi måste presentera åtgärder som gör att det vänder nästa år. Men de har ett helt annat tålamod än samfunden eftersom Mentor Media har 70-80 miljoner i kassan, förklarar Daniel Grahn.

Också Världen idag dras med förluster och Sverre Larsson och Ulf Ekman åker land och rike runt för att samla ihop pengar för att rädda tidningen. Kommer Världen idag att överleva utan ett starkt företag i ryggen?

– Jag tror att de överlever. Man måste ge Världen i dag cred för att de lyckats etablera sig.

Mötet i Dagens lokaler avslutades med årsmöte för Kristna Publicistförbundet. Den sittande styrelsen med Stanley Almqvist, Rolf Bromme, Carin Stenström, Felicia Svaeren, Haore Sulaiman, Helena Hallsröm och Mikael Kindbom omvaldes. På grund av det klena intresset på de senaste årens lunchmöte klubbade årsmötet igenom att söka samarbetspartner, kontakter har tagits med bland annat Kaggeholms Folkhögskolas medielinje för att åstadkomma något tillsammans. Detta får styrelsen i uppdrag att återkommer med till nästa årsmöte.

Mikael Kindbom
ordf.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>