Årsmötet 2019

57006273_830338447304088_5264534052580360192_n

Mirakler och bönekapell på KP:s årsmöte
När KP höll årsmöte den 11 april var två av föreningens stipendiater på plats för att berätta om sina projekt.  Först ut på mötet i tidningen Dagens lokaler dit ett 15-tal medlemmar och journalister sökt sig var journalisten och fotografen Tom Juslin. Han har arbetat under många år på Västerbottens-Kuriren. Han fick förmånen att samarbete med sin stora förebild Sune Jonsson som var en mycket känd fotograf och som skildrade livet i och kring Västerbotten. Han dokumenterade bland annat livet i kyrkorna. Under 2014 då Umeå var kulturhuvudstad fick Tom Juslin förmånen att själv skildra folklivet i Västerbotten. Resultatet blev bland annat en utställning på Västerbottens Museum.
-I samband med det kom jag in mycket på hur dagens andlighet ser ur. Det finns otroligt många bönehus i bygden som står tomma idag eller så har man bytt verksamhet, berättade Tom Juslin.
Han visade bland annat bild på ett gym där ett antal personer satt och cyklade, så kallad spinning. Det var tidigare ett kapell och de kristna tavlorna satt kvar på väggarna av respekt för historien.
– I dag bygger människor också upp sig i samma hus men mer till det yttre än det inre kanske, menade Tom Juslin som blev 2019 års KP-stipendiat..
Själv växte han upp i finska Österbotten i en by med sex bönehus men där är fem kvar och förändringarna går långsammare än på den svenska sidan. Han är uppväxt i en kristen miljö och är väl bekant med bönehusen.
Han visade bild på ett bönehus i Storuman där jaktlaget arrangerar en surströmmingsskiva. Altare och andra andliga inslag i lokalen har bevarats. Han nämnde också flera bönehus som blivit fritidshus. Ett kapell har förvandlats till en bilverkstad. Där reagerade dock en del mot att golvet hade cementerats.
En liten solskenshistoria var en präst som låtit en annars folktom kyrka bebos av en ensamkommande flykting. Kanske illustrerar det framtiden och en vändning på problemen med avfolkning och att andligheten kommer tillbaka igen.
Av Tom Juslins bilder väntar bland annat en utställning. Flera i publiken uppmanade honom att ge ut en bok med det unika materialet.
Michael Grenholm var en an dem som fick KP:s  stipendium förra året. Han planerade då utgivningen av en bok om mirakler som nu väntas ges ut i maj.
– Utan KP:s stipendium hade det nog inte blivit av. Det gav mig en bra start.
Michael Grenholm berättar i sin bok om 50 mirakler varav 9 i Sverige och resten utomlands. Han beskrev forskning ibland annat USA där man jämfört hjärtpatienter som fått förbön och hjärtpatienter som inte fått förbön och sett vilka som fått minst besvär vid operationen. Grenholm menar dock att detta inte kan betecknas som regelrätta mirakler.
– Jag definierar mirakler som vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön.
Exempel på det är ett forskningsprojekt på Indiana University där man undersökte syn- och hörselnedsatta som fick förbön och upplevde dramatiska förändringar.  Han nämnde också svensken Maria Johansson från Flen som blev helt frisk från en obotlig hörselskada efter förbön i Sionförsamlingen. Hennes läkare sa att tillfrisknandet var oförklarligt. Och det är just sådana bekräftelser Micael Grenholm söker. Han har fått en del tips om mirakler men om de inte kunnat presentera journaler eller andra bevis har han släppt det. Sivert Edorsson från Orsa är pastorn som hade oerhörda problem med andningen men efter ett möte i norrbottniska Sopporo blev så återställd att han kunde åka skidor på nytt. ”Han har bett till Gud och fått hjälp av Jesus” står det i hans journal.
Micael Grenholms slutsats är att mirakler finns och när de kommer efter kristen förbön menar han att det bevisar Guds existens.
Vad är nästa steg? frågade någon i publiken.
– Kanske jag tittar på andra helanden än fysiska. Det finns ju språkmirakler där folk börjar tala ett främmande språk plötsligt eller exorcism, demonbefrielser.
Återstår att se om det blir fler böcker från Micael Grenholm.
Boken Dokumenterade mirakler ges ut på Sjöbergs förlag.

Mirakler och bönekapell på KP:s årsmöte

När KP höll årsmöte den 11 april var två av föreningens stipendiater på plats för att berätta om sina projekt. Först ut på mötet i tidningen Dagens lokaler dit ett 15-tal medlemmar och journalister sökt sig var journalisten och fotografen Tom Juslin. Han har arbetat under många år på Västerbottens-Kuriren. Han fick förmånen att samarbete med sin stora förebild Sune Jonsson som var en mycket känd fotograf och som skildrade livet i och kring Västerbotten. Han dokumenterade bland annat livet i kyrkorna. Under 2014 då Umeå var kulturhuvudstad fick Tom Juslin förmånen att själv skildra folklivet i Västerbotten. Resultatet blev bland annat en utställning på Västerbottens Museum.


-I samband med det kom jag in mycket på hur dagens andlighet ser ur. Det finns otroligt många bönehus i bygden som står tomma idag eller så har man bytt verksamhet, berättade Tom Juslin.

Han visade bland annat bild på ett gym där ett antal personer satt och cyklade, så kallad spinning. Det var tidigare ett kapell och de kristna tavlorna satt kvar på väggarna av respekt för historien.

– I dag bygger människor också upp sig i samma hus men mer till det yttre än det inre kanske, menade Tom Juslin som blev 2019 års KP-stipendiat..

Själv växte han upp i finska Österbotten i en by med sex bönehus men där är fem kvar och förändringarna går långsammare än på den svenska sidan. Han är uppväxt i en kristen miljö och är väl bekant med bönehusen.

Han visade bild på ett bönehus i Storuman där jaktlaget arrangerar en surströmmingsskiva. Altare och andra andliga inslag i lokalen har bevarats. Han nämnde också flera bönehus som blivit fritidshus. Ett kapell har förvandlats till en bilverkstad. Där reagerade dock en del mot att golvet hade cementerats.

En liten solskenshistoria var en präst som låtit en annars folktom kyrka bebos av en ensamkommande flykting. Kanske illustrerar det framtiden och en vändning på problemen med avfolkning och att andligheten kommer tillbaka igen.

Av Tom Juslins bilder väntar bland annat en utställning. Flera i publiken uppmanade honom att ge ut en bok med det unika materialet.

Michael Grenholm var en an dem som fick KP:s stipendium förra året. Han planerade då utgivningen av en bok om mirakler som nu väntas ges ut i maj.

– Utan KP:s stipendium hade det nog inte blivit av. Det gav mig en bra start.

Michael Grenholm berättar i sin bok om 50 mirakler varav 9 i Sverige och resten utomlands. Han beskrev forskning ibland annat USA där man jämfört hjärtpatienter som fått förbön och hjärtpatienter som inte fått förbön och sett vilka som fått minst besvär vid operationen. Grenholm menar dock att detta inte kan betecknas som regelrätta mirakler.

– Jag definierar mirakler som vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön.

Exempel på det är ett forskningsprojekt på Indiana University där man undersökte syn- och hörselnedsatta som fick förbön och upplevde dramatiska förändringar. Han nämnde också svensken Maria Johansson från Flen som blev helt frisk från en obotlig hörselskada efter förbön i Sionförsamlingen. Hennes läkare sa att tillfrisknandet var oförklarligt. Och det är just sådana bekräftelser Micael Grenholm söker. Han har fått en del tips om mirakler men om de inte kunnat presentera journaler eller andra bevis har han släppt det. Sivert Edorsson från Orsa är pastorn som hade oerhörda problem med andningen men efter ett möte i norrbottniska Sopporo blev så återställd att han kunde åka skidor på nytt. ”Han har bett till Gud och fått hjälp av Jesus” står det i hans journal.

Micael Grenholms slutsats är att mirakler finns och när de kommer efter kristen förbön menar han att det bevisar Guds existens.

Vad är nästa steg? frågade någon i publiken.

– Kanske jag tittar på andra helanden än fysiska. Det finns ju språkmirakler där folk börjar tala ett främmande språk plötsligt eller exorcism, demonbefrielser.

Återstår att se om det blir fler böcker från Micael Grenholm.

Boken Dokumenterade mirakler ges ut på Sjöbergs förlag.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>