2023 års KP-Stipendiater utsedda

Kristna Publicistförbundet (KP) delar årligen ut stipendier för studier och projekt som syftar till att främja kunskapen om kristen tro. Stipendierna syftar till att uppmärksamma och stödja personer som publicerar sig i kristna medier eller som behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier. 
I år inkom många gedigna ansökningar och projektplaner, och styrelsen har nu beslutat att att 2023 års KP stipendier går till:  

Kent Wisti, 50,000 kronor, för bok projektet Humorns och hädelsens helighet om humorns olika funktioner i relation till den politiska, ekonomiska och religiösa makten. Får man skämta om allt? Kent är präst i Svenska kyrkan, bildkonstnär och författare som skrivit en rad böcker och texter i kyrkliga så väl som icke-kyrkliga sammanhang. 

Hermann Dill & Joel Halldorf, 30,000 kronor, för att starta upp och lansera Hallelujahpodden – en podd med en tydlig kristen identitet och utan ängslan – frågande, tvivlande, rolig och personlig. Hermann är journalist med bakgrund i sport och kvällstidningsvärlden. Idag lever han och verkar på den kristna retreatgården Berget. Joel är professor i kyrkohistoria på Enskilda högskolan, författare och flitig skribent i en lång rad tidningar och tidskrifter. 

Jakob Rudenstrand, 30,000 kronor, för att förkovra sig i frågor relaterade till religionsfrihet under två veckor i Washington DC och möten med några av USAs ledande forskare och experter på området religionsfrihet. Jakob är biträdande generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Han har lång erfarenhet av kristen opinionsbildning, speciellt frågor som rör religionsfrihetens ställning. 2022 utkom hans bok Den första rättigheten: Frihet till religion, frihet från religion.  

Jonas Dagson, 19,000 kronor, för en resa till USA för besök på förlag och missionsorganisationen ServeNow i syfte att få till stånd utgivning av Steg för steg Studiebibel på engelska. Jonas är journalist, författare och illustratör. 2022 publicerades hans Steg för steg Studiebibel som fick stor uppmärksamhet. 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>