Stipendier 2024

Sök stipendier hos Kristna Publicistförbundet
Ansökningsperioden är öppen och stänger 30 april 2024.

Så här gör du:

Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet, KP, vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras med KP:s stipendium:

  • Finansiering av bok- och filmproduktion, reportage eller SoMeprojekt
  • Utbildningar och kurser
  • Fördjupning i ett särskilt ämne
  • Resor som syftar till att öka den sökandes kunskaper som publicist

Ansökan

Ansökan ska lämnas senast 30 april 2024. Ansökan ska skickas digitalt till info@kp.nu. Den får skrivas på engelska men projektsammanfattningen ska vara på svenska. Sökta medel ska avse kostnader för projektets genomförande.

Beslut

Beslut meddelas i juni 2024.

Stipendiatens åtaganden

Stipendiaten ansvarar för att projektet framskrider enligt projektplanen och att anslagen används i enlighet med ansökan och projektbeskrivningen.

Vid publicering av resultat som framkommit under arbetet ska det framgå att stöd erhållits från Kristna Publicistförbundet.

Dispositionsrätt

Medlen ska användas inom ett år. Om stipendiaten använder anslaget mot gällande överenskommelse kan KP besluta att anslaget i sin helhet ska återbetalas till KP.

Utbetalning av anslag

Utbetalning sker inom tre månader efter beslutsdatum.

Resultatredogörelse

Stipendiaten ska sammanfatta sitt arbete i en redogörelse som mejlas till info@kp.nu Redogörelsen ska ha inkommit till KP senast ett år efter det att projektet avslutats. Om detta inte görs ska beloppet återbetalas.

Vilka fattar beslutet?

KP:s styrelse utgör det beslutande organet.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>