Uppträdande

Uppträdande- och klädkod

Hur närmar man sig religiösa människor i en främmande religiös miljö?

Obekvämt?
Du kan klä dig och uppträda precis som du gör hos vilket företag eller organisation som helst.

SlipsKänner du av journalisternas omtalade beröringsskräck för religion?
Slappna av. Du har förmodligen fler förväntningar på deras uppträdande än de har på ditt.
Du kan inte chocka dem inte på något sätt. Faktum är att kyrkorna består av vanliga människor och de är vana vid att möta vanligt folk. Ingenting som du gör är nytt eller främmande för dem i kyrkan. Inte ens ”att svära i kyrkan” förvånar. Det är kanske besvärande för dig om du råkar försäga dig? Men de är vana.

Är frikyrkor kyrkor?
Förbudet att bilda kristna kyrkor släpptes för över 150 år sedan. Har du hunnit ta in det än 😉

Det finns fler kyrkor än Svenska kyrkan. Ordet kyrka står egentligen för den kristna gruppen, men används också om lokalen där de brukar samlas.
En kyrka är alltid kristen. Judar har synagogor, muslimer moskéer. Andra religioner kan ha tempel osv. (Frälsningsarmén kan också kalla sina lokaler för tempel.)
Vissa kyrkor anser att själva lokalen är ”helig”. Andra ser huset bara som en lokal man har av praktiska skäl. Kapell och bönhus är andra ord för kristna lokaler. Skylten på huset talar inte alltid om vilket samfund kyrkan tillhör. Korskyrkan och Filadelfia är till exempel inte organisationens namn.
Mer om olika kyrkor här.

Vilse?
Har du gått fel? Allt som heter kristet hör inte till de kristna kyrkorna.

Alla, från de äldsta kyrkorna (ortodoxa och katoliker) till de nyaste (Vineyard, Livets Ord etc) är kristna. Men det finns organisationer som har kristen i namnet eller kors utan att ha något med de kristna kyrkorna att göra.
Å andra sidan finns många kristna kyrkor som inte har ordet i namnet.
Exempel på ”kyrkor” som inte betraktas som kristna:
– Kristet samfund (antroposofernas religiösa del, av Rudolf Steiner)
– Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, (Mormonerna av Joseph Smith)
– Christian Science (av Mary Baker Eddy)
– Scientologikyrkan (Scientologi av Elron Hubbard)

Titlar?
Förutsätt inte att det är en ”präst” du möter i kyrkan.

Faktum är att de flesta kyrkorna inte har några präster alls. Om du är osäker på titlarna: Fråga.
Kvinnliga präster är därför en ickefråga i de flesta samfund. Frågan om ledande kvinnor kan däremot vara relevant.

634534086096017500_parsmo_Fördomar?
Ett ärligt möte, människa till människa, ger bättre svar.

I Svenska kyrkan är alla präster akademiker. I till exempel en Pingstkyrka kan den anställde vara akademiker, men vanligast är en som utbildats utanför universiteten eller rent av är självlärd.
Det bästa rådet är att inte ha förutfattade meningar …
… om kompetens: Många självlärda är mycket kunniga men det kan också visa sig att den frikyrklige pastorn är akademiker.
… om politik: Kyrkor har inte politiska program. Kristna individer är inte alltid ”kristen höger” eller Kristdemokrater.
… om tro: Alla kyrkor dikterar inte vad medlemmarna ska tro och tänka. Det kan skifta från medlem till medlem.
… om människorna: De som tror på Jesus har inte en viss personlighet eller någon särskild människotyp.
Låt kort sagt personen få föra sin egen talan. Det är ju en grundläggande respektfull och demokratisk inställning till medmänniskor. Projicera inte populära föreställningar på dem.

Bibelargument?
Att citera Bibeln för dem som studerat den varje dag i hela sitt liv är riskabelt.

Försök inte argumentera med bibelcitat när du intervjuar kristna. Risken är att du är ute och cyklar fullständigt. Och du är automatiskt i underläge då det är deras hemmaplan. Håll dig till det du själv begriper.
Kolla, och dubbelkolla din tolkning om du ändå försöker. Låna inte argument från andra. Religionskritik är ofta både okunnig och obegåvad. Och få frågor är nya eller överraskande för de kristna.
”Teodiceproblemet” låter kanske initierat. Men det är ”the oldest trick in the book” och du får bara förutsägbara standardsvar utan nyhetsvärde.

Ifrågasätta religion?
Kristna är i allmänhet vana vid att trons innehåll ifrågasätts. Det är sällan problematiskt.

Att däremot ifrågasätta kyrkors eller enskildas rätt att utöva sin religion enskilt eller offentligt, är sällan lyckat. Eftersom det enligt FN är en grundläggande mänsklig rättighet. Du försätter dig i ett svårt underläge när det gäller demokratiska värderingar.

Snabbrepetition för dig som inte sett FN-deklarationen på åratal:
Artikel 18
Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor.

Som du ser är religionsfrihet definierad som en rätt att omfatta och utöva religion – inte som en rätt att inte vara religiös – även om det självklart ingår. Bara ett observandum.

Text: Stanley Almqvist
Foto:
Amos Struck
Serieruta: Anders Parsmo / Dagen