Tre religioner och en bok

Bibeln är grunden för två religioner:
– judendom
– kristendom

Judar
Först ut i historien var Judarna. Större delen av Bibeln är judarnas heliga skrifter. De kallas för Gamla testamentet i västvärlden. Ett namn som judar i allmänhet inte gillar. De säger ”Tanach” som är en förkortning av ”Lagen, profeterna och skrifterna”. Lagen heter Torah; Moseböckerna på svenska.

Kristna
Under första århundradet i vår tideräkning skrevs den kristna delen av Bibeln. Den kallas också Nya testamentet.
Den judiska delen av Bibeln är viktig som en bakgrund till kristendomen. Jesus var ju jude. De första kristna var judar. Det är i de judiska texterna berättelserna om världens skapelse och många andra grundläggande berättelser finns. Så den kristna delen av Bibeln behöver den judiska delen för att få en komplett berättelse.

OBS!
Förhållandet mellan Gamla och Nya testamentet är komplicerat. Man kan inte utan vidare citera ”Bibeln” och påstå att det beskriver kristen tro.
Det ”feltänket” är vanligt både i samhällsdebatt och predikningar.

Det finns ytterligare nyanser. Olika kyrkor ger olika giltighet till de judiska delarna i Bibeln. Därför spelar Gamla testamentet olika roller i olika kyrkor. Mer ju äldre kyrkotraditionen är. Ungefär.

Stanley Almqvist
© 2010