Tre religioner och en bok

Bibeln

Bibeln är en bok som anknyter till tre religioner.
– judendom
– kristendom
– islam

Judar
Först ut i historien var Judarna. Större delen av Bibeln är judarnas heliga skrift. Den kallas i vår översättning för Gamla testamentet. Ett namn som judar i allmänhet inte gillar. De säger hellre ”Tanach” som är en förkortning av ”Lagen, profeterna och skrifterna”. Lagen heter Torah.

Kristna
Under första århundradet i vår tideräkning skrevs den kristna delen av Bibeln. Den kallas också Nya testamentet.
Den judiska delen av Bibeln är också viktig som en bakgrund till kristendomen. Jesus var ju jude. De första kristna var judar. Det är från judarnas del berättelserna om världens skapelse och många andra grundläggande berättelser finns. Så den kristna delen av Bibeln behöver den judiska delen för att få en komplett berättelse.

Muslimer
Sist ut på plan var muslimerna. (Cirka 500 år senare.) Deras heligaste skrift är ju Koranen. Men Bibelns personer känns igen i Koranens texter. Muslimer respekterar Bibelns kristna del om Jesus eftersom Koranen respekterar Jesus som en profet.
Där Koranen och Bibeln skiljer anser man att Koranen ger den korrekta berättelsen. Förklaringen är ofta att Bibeln förvanskats under historien, medan Koranen är fullkomlig. Enligt muslimsk tro.
Alltså, ungefär samma föreställning om att Bibeln förvanskats under årtusendena som sekulära västerlänningar har.

Stanley Almqvist
© 2010