Kristet FOLK

Det här är bara några av alla kyrkor som finns i Sverige. Vi delar upp dem i fyra ”familjer”: Frikyrkor, ortodoxa, lutherska och katolska. Tänk på FFFF så är det lätt att komma ihåg.

Mer om hur kyrkorna hänger ihop, eller delat upp sig här.

F Frikyrkor eller folkrörelsekyrkor

Namet beror på den Svenska statskyrkans religiösa monopol.

Pingströrelsen – Pingst

Missionskyrkan – SMK

Evangeliska frikyrkan – EFK

Svenska Alliansmissionen – SAM

Frälsningsarmén – FA

Metodistkyrkan

Baptistkyrkan – SBS

Frälsningsarmén

Trosrörelsen – Livets Ord

Advetskyrkan

F Ortodoxa kyrkor

Namet betyder renlärig.

Syrisk ortodoxa kyrkan

L Lutherska kyrkor

Namet efter grundaren Martin Luther.

Svenska kyrkan – SvK

Evangeliska fosterlandsstiftelsen – EFS

Bibeltrogna vänner

K Katolska kyrkor

Namet betyder allmän som i allomfattande.

Romerskt katolska kyrkan – RKK

Liberala katolska kyrkan

Stanley Almqvist