Stipendier 2019

2018 fick tre stipendiater dela på 60 000 kr:
Kajsa Kax, 14 000 kronor. (frilansjournalist). För att bekosta ett reportage om utlandssvenskar i Europa som söker stöd i utlandskyrkans diakonala arbete. Syftet är att skildra diakonins roll i Europa.
Jonas Dagson, 25 000 kronor (reporter på TT). För research resa till USA (Dallas och Chicago) för att studera teologisk litteratur och skrifter i samband med arbete med boken ”Steg för steg genom Bibeln – Nya testamentet.”
Micael Grenholm, 20 000 kronor (kommunikatör på EFK). För arbete med boken ”Det mirakulösa gudsbeviset”. En bok om bön och helande.

Villkor för Kristna Publicistförbundets stipendier 2019

Du kan söka stipendium enbart via mail till info@kp.nu fram till den 16 december.
Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet KP vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras med KP:s stipendium:
Resor som syftar till att öka den sökandes kunskaper som publicist
Finansiering av bok- film-, reportage eller liknande projekt
Utbildningar
Fördjupning i ett särskilt ämne

Ansökan
Ansökan ska lämnas senast den 16 december kl. 23.59. Ansökan ska inges digitalt till info@kp.nu. Den får skrivas på engelska men projektsammanfattningen ska vara på svenska. Sökta medel ska avse kostnader för projektets genomförande.

Beslut
Beslut meddelas i januari 2019.

Anslagsmottagarens åtaganden
Anslagsmottagaren ansvarar för att projektet framskrider enligt projektplanen och att anslagen används i enlighet med ansökan och projektbeskrivningen.
Vid publicering av resultat som framkommit under arbetet ska det framgå att stöd erhållits från Kristna Publicistförbundet. Anslagsmottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till KP kan inte utan KP:s skriftliga medgivande överföras på annan person eller institution.

Dispositionsrätt
Medel ska rekvireras inom 6 månader efter beslutsdatum och de ska användas inom 1 år från beslutsdatum. Om en förlängning av dispositionstiden önskas ska en ansökan skickas till KP före dispositionstidens utgång. Om anslagsmottagare använder anslaget mot gällande kontraktsvillkor kan KP besluta att anslaget i sin helhet ska återbetalas till KP.

Utbetalning av anslag
Utbetalning sker normalt inom 3 månader efter beslutsdatum.

Resultatredogörelse
Redogörelsen ska skrivas på svenska och mailas till info@kp.nu. Om resultatet utgörs av böcker skickas dessa till kansliet med angivande av ärendenummer. Redogörelsen ska ha inkommit till KP senast ett år efter det att projektet avslutats.

Vilka fattar beslutet?
KP:s styrelse utgör det beslutande organet
Villkor för Kristna Publicistförbundets stipendier
Du kan söka stipendium enbart via mail till info@kp.nu under november.
Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet KP vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.

Årsmöte KP

KP-logo-1

Årsmöte Kristna Publicistförbundet

KP håller årsmöte för verksamhetsåret 2016 den 17 januari klockan 17.30.
Adressen är: Katarina Västra Kyrkogata 10 på Södermalm i Stockholm.
Hör av er på telefon till ordförande Mikael Kindbom för insläpp: 073-6844816

Stipendier 2018

Villkor för Kristna Publicistförbundets stipendier 2018

Du kan söka stipendium enbart via mail till info@kp.nu under november.
Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet KP vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras med KP:s stipendium:
Resor som syftar till att öka den sökandes kunskaper som publicist
Finansiering av bok- film-, reportage eller liknande projekt
Utbildningar
Fördjupning i ett särskilt ämne

Ansökan
Ansökan ska lämnas senast den 30 november kl. 23.59. Ansökan ska inges digitalt till info@kp.nu. Den får skrivas på engelska men projektsammanfattningen ska vara på svenska. Sökta medel ska avse kostnader för projektets genomförande.

Beslut
Beslut meddelas i januari 2018.

Anslagsmottagarens åtaganden
Anslagsmottagaren ansvarar för att projektet framskrider enligt projektplanen och att anslagen används i enlighet med ansökan och projektbeskrivningen.
Vid publicering av resultat som framkommit under arbetet ska det framgå att stöd erhållits från Kristna Publicistförbundet. Anslagsmottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till KP kan inte utan KP:s skriftliga medgivande överföras på annan person eller institution.

Dispositionsrätt
Medel ska rekvireras inom 6 månader efter beslutsdatum och de ska användas inom 1 år från beslutsdatum. Om en förlängning av dispositionstiden önskas ska en ansökan skickas till KP före dispositionstidens utgång. Om anslagsmottagare använder anslaget mot gällande kontraktsvillkor kan KP besluta att anslaget i sin helhet ska återbetalas till KP.

Utbetalning av anslag
Utbetalning sker normalt inom 3 månader efter beslutsdatum.

Resultatredogörelse
Redogörelsen ska skrivas på svenska och mailas till info@kp.nu. Om resultatet utgörs av böcker skickas dessa till kansliet med angivande av ärendenummer. Redogörelsen ska ha inkommit till KP senast ett år efter det att projektet avslutats.

Vilka fattar beslutet?
KP:s styrelse utgör det beslutande organet
Villkor för Kristna Publicistförbundets stipendier
Du kan söka stipendium enbart via mail till info@kp.nu under november.
Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet KP vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras med KP:s stipendium:
Resor som syftar till att öka den sökandes kunskaper som publicist
Finansiering av bok- film-, reportage eller liknande projekt
Utbildningar
Fördjupning i ett särskilt ämne

Ansökan
Ansökan ska lämnas senast den 30 november kl. 23.59. Ansökan ska inges digitalt till info@kp.nu. Den får skrivas på engelska men projektsammanfattningen ska vara på svenska. Sökta medel ska avse kostnader för projektets genomförande.

Beslut
Beslut meddelas i januari 2018.

Anslagsmottagarens åtaganden
Anslagsmottagaren ansvarar för att projektet framskrider enligt projektplanen och att anslagen används i enlighet med ansökan och projektbeskrivningen.
Vid publicering av resultat som framkommit under arbetet ska det framgå att stöd erhållits från Kristna Publicistförbundet. Anslagsmottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till KP kan inte utan KP:s skriftliga medgivande överföras på annan person eller institution.

Dispositionsrätt
Medel ska rekvireras inom 6 månader efter beslutsdatum och de ska användas inom 1 år från beslutsdatum. Om en förlängning av dispositionstiden önskas ska en ansökan skickas till KP före dispositionstidens utgång. Om anslagsmottagare använder anslaget mot gällande kontraktsvillkor kan KP besluta att anslaget i sin helhet ska återbetalas till KP.

Utbetalning av anslag
Utbetalning sker normalt inom 3 månader efter beslutsdatum.

Resultatredogörelse
Redogörelsen ska skrivas på svenska och mailas till info@kp.nu. Om resultatet utgörs av böcker skickas dessa till kansliet med angivande av ärendenummer. Redogörelsen ska ha inkommit till KP senast ett år efter det att projektet avslutats.

Vilka fattar beslutet?
KP:s styrelse utgör det beslutande organet

Årsmöte

Kristna publicistförbundet håller årsmöte
måndag 8 decemberklockan 16 på Heleneborgsgatan 5 i Stockholm

Välkomna

Årsmöte 5 november

Kristna Publicistförbundet håller årsmöte i Citykonditoriet i Citykyrkans lokaler i Stockholm den 5 november klockan 17.00. Den här gången kommer ingen gäst att medverka. Erfarenheterna från de senaste åren fick styrelsen att välja ett helt formellt möte. Uppslutningen vid de senaste lunchmötena och årsmötena har varit alltför skral.
Årsmötet innehåller de sedvanliga ärendena rörande styrelseval, bokslut med mera. I anslutning till årsmötet håller styrelsen ett framåtblickande möte. En av punkterna på dagordningen blir frågan om att utlysa stipendium framöver.
Årsmötet är öppet för alla medlemmar. Styrelsemötet är bara för styrelseledamöterna.

Journalisthelg på Bjärka

Journalisthelg

Lunchmöte 13 nov

KP2

Våga ta steget
Ekonomijournalisten Carolina Johansson om hur tron fick henne att överge en framgångsrik karriär.

Finns det något utrymme för kristen journalistik idag?

”En sekund, och den säger till mig, etsar sig in i mig: Jag har en annan plan för dig. Allt detta arbete, alla mina studier, all denna tid, hela mitt liv ledde mig fram till: Jag vill hänge mig åt Gud”

Ur Carolina Johanssons bok Bråkdelen av en sekund.

Tid: Tisdag 13 november klockan 12.00
Plats: Cafe Utsikten, Rhensgatan 20, 6-7 tr, Stockholm (T-bana Rådmansgatan)
Lunch: Soppa, smörgås och kaffe för 60 kr.
Frågor: mikaelkindbom03@gmail.com
KP:s årsmöte äger rum efter samtalet med Carolina Johansson

KP

KP hos tidningen Dagen

Tidningen Dagen ligger nu i ett gammalt bryggeri på Kungsholmen. Och det gamla Dagenhuset på Stora Essingen ägs numera av nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. Kanske det säger något om förändringens vindar som nu innebär att samfunden lämnat över kontrollen av företaget till den norska kristna mediekokoncernen Mentor Media. Chefredaktören Daniel Grahn berättade i samband med KP:s årsmöte den 1 december i tidningens redaktionslokaler om nuläget och framtiden för den kristna dagstidningen.

En gång bryggde de alltså Sankt Eriks öl i huset vid Kungsholms torg. Men när vi kommer på besök råder febril aktivitet när sista handen läggs vid tidningen. Av sidorna i nästa dags upplaga som nu satts upp på väggen framgår bland annat Lars Adaktusson aldrig haft för avsikt att kandidera för KD. Tidningen toppar gärna fortfarande med en bra nyhet.

– Det är fortfarande viktigt med bra nyheter och en bra opinionssida. Men tidningen var nog mer konfrontativ tidigare, erkänner Daniel Grahn som dock gärna driver kampanjer med hjälp av tidningen.

Och så ritar han upp ägarstrukturen på tavlan i konferensrummet. Dagen som en gång i tiden ägdes till hundra procent av Pingströrelsen och på senare år ytterligare ett par samfund ägs nu alltså av ett norskt företag. Mentor Media som bland annat ger ut tidningen Vårt Land i Norge äger Dagen också det svenska förlaget Libris och dejtingsajten Sjunde Himlen (Solid love). Därtill finns också ett webbutvecklingsföretag, Improove, Över företagen svävar Swedmedia Och ovanför det alltså Mentor Media.

Dagen som har över 50 anställda ser just nu för första gången på en tid en positiv upplagetrend.

– Upplageutvecklingen har vänt uppåt. Vi har omkring 17 000 i upplaga. Det är mycket positivt.

Vad beror det på?

– Det kan bero på nya omgörningen av tidningen med bland annat nya avdelningar. Och sedan har vi gått över till telemarketing i stället för att låta anställda sälja prenumerationer.

Bilagorna Du och jag som undertecknad upplever som revolutionerande nyskapande och ungdomsmagasinet Ikon är också Dagenproduktioner. Men problemet är att de inte orkat hämta tillbaka nedgången av annonsförsäljningen sedan förra finanskrisen. Därför går den 66-åriga tidningen med back med miljonbelopp i år. Har ägarna tålamod med fortsatta förluster?

– Vi måste presentera åtgärder som gör att det vänder nästa år. Men de har ett helt annat tålamod än samfunden eftersom Mentor Media har 70-80 miljoner i kassan, förklarar Daniel Grahn.

Också Världen idag dras med förluster och Sverre Larsson och Ulf Ekman åker land och rike runt för att samla ihop pengar för att rädda tidningen. Kommer Världen idag att överleva utan ett starkt företag i ryggen?

– Jag tror att de överlever. Man måste ge Världen i dag cred för att de lyckats etablera sig.

Mötet i Dagens lokaler avslutades med årsmöte för Kristna Publicistförbundet. Den sittande styrelsen med Stanley Almqvist, Rolf Bromme, Carin Stenström, Felicia Svaeren, Haore Sulaiman, Helena Hallsröm och Mikael Kindbom omvaldes. På grund av det klena intresset på de senaste årens lunchmöte klubbade årsmötet igenom att söka samarbetspartner, kontakter har tagits med bland annat Kaggeholms Folkhögskolas medielinje för att åstadkomma något tillsammans. Detta får styrelsen i uppdrag att återkommer med till nästa årsmöte.

Mikael Kindbom
ordf.

John Stotts röst snart i era datorer

Den 27 april fyller Dr. John Stott 90 år. Han är en av de mest centrala personerna i den evangelikala rörelsen och en av författarna bakom Lausannedeklarationen. Som en hyllning till Dr. John Stott lägger sajten www.rom1017.se ut material av och om John Stott på hans födelsedag den 26 april.

Notera också att samma dag presenterar Svenska Evangeliska Alliansen (sea) en bok med texten till Lausannedeklarationen, Maniladeklarationen och Kapstadsöverlåtelsen på svenska. Se vidare www.sea.nu.

rom1017.se kommer att erbjuda inspelningar av John Stott tolkade till svenska. De första kommer att ligga på sajten på hans födelsedag. Några av inspelningarna har varit bortglömda och har nu grävts fram ur arkiv där de legat dolda i många år.
Man hoppas också kunna erbjuda en sammanställning av länkar och en bibliografi.

John Stott är född den 27 april 1921. Han blev ordinerad präst inom den Anglikanska kyrkan 1945. Han kom sedan att knytas till All Souls Church i centrala London. Det var kyrkan där han växt upp och där kom han i olika kapaciteter att arbeta från 1945 och framåt. John Stott är en av huvudförfattarna till Lausannedeklarationen från 1974 och har även skrivit ett stort böcker, flera finns översatta till svenska bland annat ”Kristen på tröskeln till 2000-talet”, ”Kristendomens ABC” och ”Att förstå Bibeln”. John Stott har besökt Sverige vid flera tillfällen, däribland Lund på 60-talet, Stockholm och Göteborg 1992. I dag är John Stott pensionär och bor på The College of St Barnabas, Lingfield, ett pensionärshem för anglikanska präster. John Stott har fått en rad utmärkelser. Flera hedersdoktorstitlar, ordnar, utsetts till kaplan åt drottning Elizabeth II. 2005 rankades han av Time Magazine som en av världens 100 mest inflytelserika personer. Och New York Times skrev ”Om de evangelikala kristna skulle välja en påve är John Stott den person som troligen skulle bli vald” (Nov 2004). Den 27 april 2011 fyller han 90 år.

Genom att lägga ut material av och om John Stott vill de ansvariga på rom1017.se hylla och hedra en  gudsman som betytt och betyder mycket för den evangelikala rörelsen i världen.

Hela havet stormar i Uppsala

Maria Andersson, Siewet Öholm, Ruben Agnarsson. Finns det några journalister kvar på Världen i dag sedan Felicia Svaeren fick sparken och Ulf Ekman blev ansvarig utgivare? Det här kunde vi som kände till tidningen förutspå redan för ett år sedan. Livets ord och Ulf Ekman hade en klädsam distans till tidningen i dess begynnelse och man satte en ära i att ha representanter från olika samfund i redaktionsledningern. Men han nöjde sig inte med det. Han medverkade mer och mer i tidningen och var aktiv i kulisserna i kraft av sin styrelseplats.

Redan när Carin Stenström lämnade tidningen förra året slutade jag prenumerera på den. Den var tydligt på väg utför. Nu är den bortom all räddning. Det spelar ingen roll vad de individer säger som för tillfället satts att leda tidningen som något slags marionettfigurer. Och ingen kompetent journalist kommer frivilligt att sätta sin fot på en tidning som leds av en pastor.

Pingströrelsen drev Dagen på den tiden jag  jobbade där. Jag tyckte det var en bra lösning eftersom det gav trogna läsare och en stadig ekonomi. Men då skulle det ha varit omöjligt med en pastor som ansvarig utgivare eller chefredaktör. Där rådde alltid vattentäta skott. Detta hade byggts upp under generationer.

Livets ord har ingen tradition att driva en dagstidning. Det märks och det kommer stå tidningen dyrt. Strax blir den sällantidning för att så småningom dö sotdöden. Kom ihåg var ni läste det först.

Mikael Kindbom
ordf. KP