2024 års KP-stipendier

– I år har vi fått in många intressanta ansökningar och fått ta del av spännande projekt. Vi har beslutat att stötta fyra stipendiater som på olika sätt knyter an och inspirerar till samtal om existentiella frågor, tro och hopp, säger Mikael Kindbom, ordförande för KP. 
Årets totala stipendiesumma uppgick till 97.000 kronor. 

Föreningen Valvet tilldelas 30.000 kronor för arbete och produktion av podden Sökarna – en samtalspodd om människa, Gud, fördjupning och längtan som nått en bred publik. Podden har under långa perioder toppat poddtoppen i kategorin ”Religion och spiritualitet.” Föreningen verkar för personlig fördjupning som kan leda fram till en förnyelse av det offentliga samtalet, kulturen och av den politik som ramar in våra liv. 

Emmy Stiernblad tilldelas 30.000 kronor för en studieresa till Kenya för besök och intervjuer med missionärer och deras livsval. Resan är del av ett romanprojekt som delvis syftar till att skildra människor som radikalt söker leva och forma sina liv i enlighet med sin tro. Emmy är fastighetsförvaltare och frilansskribent och har bland annat skrivit för Dagen, NOD, Tidens Tecken och UNT. 

Marie Arnfjell tilldelas 25.000 kronor för att starta upp och utveckla 60 Seconds – en vlogg som riktar sig till troende såväl som icke-troende med fokus på att lyfta hopp och tro. Marie ligger bakom JUNIA och Sisters International och har genom dessa verksamheter genomfört flera kvinnokonferenser och har dessutom gett ut boken Älskad Aldrig Bortglömd. 

Malina Abrahamsson tilldelas 12.000 kronor för att besöka konferensen Fortellingens kraft, en konferens i Norge som samlar cirka 300 journalister för inspiration och förkovran i berättande journalistik. Malina är journalist och författare och arbetar främst med längre berättande reportage och personporträtt. 

För ytterligare information: Kontakta Mikael Kindbom 070-684 48 16
KP:s stipendiatutskott består av: Mikael Kindbom, ordförande KP, Ann Jonsson, vice VD Dagen och Carolina Johansson, journalist och författare. 

Stipendier 2024

Sök stipendier hos Kristna Publicistförbundet
Ansökningsperioden är öppen och stänger 30 april 2024.

Så här gör du:

Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet, KP, vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras med KP:s stipendium:

  • Finansiering av bok- och filmproduktion, reportage eller SoMeprojekt
  • Utbildningar och kurser
  • Fördjupning i ett särskilt ämne
  • Resor som syftar till att öka den sökandes kunskaper som publicist

Ansökan

Ansökan ska lämnas senast 30 april 2024. Ansökan ska skickas digitalt till info@kp.nu. Den får skrivas på engelska men projektsammanfattningen ska vara på svenska. Sökta medel ska avse kostnader för projektets genomförande.

Beslut

Beslut meddelas i juni 2024.

Stipendiatens åtaganden

Stipendiaten ansvarar för att projektet framskrider enligt projektplanen och att anslagen används i enlighet med ansökan och projektbeskrivningen.

Vid publicering av resultat som framkommit under arbetet ska det framgå att stöd erhållits från Kristna Publicistförbundet.

Dispositionsrätt

Medlen ska användas inom ett år. Om stipendiaten använder anslaget mot gällande överenskommelse kan KP besluta att anslaget i sin helhet ska återbetalas till KP.

Utbetalning av anslag

Utbetalning sker inom tre månader efter beslutsdatum.

Resultatredogörelse

Stipendiaten ska sammanfatta sitt arbete i en redogörelse som mejlas till info@kp.nu Redogörelsen ska ha inkommit till KP senast ett år efter det att projektet avslutats. Om detta inte görs ska beloppet återbetalas.

Vilka fattar beslutet?

KP:s styrelse utgör det beslutande organet.

Kallelse till årsmöte 2023

Välkomna på Kristna Publicistförbundets årsmöte.
Tid: 24 oktober kl. 17.30
Plats: Tidningen Dagen, Kungsholmstorg 5, Stockholm
Anmälan: mikaelkindbom03@gmail.com eller 073-6844816

2023 års KP-Stipendiater utsedda

Kristna Publicistförbundet (KP) delar årligen ut stipendier för studier och projekt som syftar till att främja kunskapen om kristen tro. Stipendierna syftar till att uppmärksamma och stödja personer som publicerar sig i kristna medier eller som behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier. 
I år inkom många gedigna ansökningar och projektplaner, och styrelsen har nu beslutat att att 2023 års KP stipendier går till:  

Kent Wisti, 50,000 kronor, för bok projektet Humorns och hädelsens helighet om humorns olika funktioner i relation till den politiska, ekonomiska och religiösa makten. Får man skämta om allt? Kent är präst i Svenska kyrkan, bildkonstnär och författare som skrivit en rad böcker och texter i kyrkliga så väl som icke-kyrkliga sammanhang. 

Hermann Dill & Joel Halldorf, 30,000 kronor, för att starta upp och lansera Hallelujahpodden – en podd med en tydlig kristen identitet och utan ängslan – frågande, tvivlande, rolig och personlig. Hermann är journalist med bakgrund i sport och kvällstidningsvärlden. Idag lever han och verkar på den kristna retreatgården Berget. Joel är professor i kyrkohistoria på Enskilda högskolan, författare och flitig skribent i en lång rad tidningar och tidskrifter. 

Jakob Rudenstrand, 30,000 kronor, för att förkovra sig i frågor relaterade till religionsfrihet under två veckor i Washington DC och möten med några av USAs ledande forskare och experter på området religionsfrihet. Jakob är biträdande generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Han har lång erfarenhet av kristen opinionsbildning, speciellt frågor som rör religionsfrihetens ställning. 2022 utkom hans bok Den första rättigheten: Frihet till religion, frihet från religion.  

Jonas Dagson, 19,000 kronor, för en resa till USA för besök på förlag och missionsorganisationen ServeNow i syfte att få till stånd utgivning av Steg för steg Studiebibel på engelska. Jonas är journalist, författare och illustratör. 2022 publicerades hans Steg för steg Studiebibel som fick stor uppmärksamhet. 

Årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte i KP
Tid: Tisdagen den 13 september 2022 klockan 18.00
Plats: Hemma hos KP:s ordförande Mikael Kindbom på Holmgårdsvägen 4 i Bromma
Anmälan: mikaelkindbom03@gmail.com
Välkomna

Årsmöte i KP

KP-logo-1B

Årsmöte i KP
Mötet hålls digitalt onsdagen den 24 november kl 18.30. Anmäl er till Mikael Kindbom på mail mikaelkindbom03@gmail.com eller tel 073-6844816.
Mötet hålls digitalt onsdagen den 24 november kl 18.30.
Anmäl er till Mikael Kindbom på mail mikaelkindbom03@gmail.com eller tel 073-6844816.

Kallelse till KP:s årsmöte

KP-logo-1B
KP kallar till årsmöte 2020.
Tid: Torsdag den 12 november klockan 17.00
Plats: Tidningen Dagens redaktion. Kungsholms Torg 5 i Stockholm.
Välkomna.

Stipendier 2020

Villkor för Kristna Publicistförbundets stipendier 2019
Du kan söka stipendium enbart via mail till info@kp.nu under november.
Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet KP vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.
Exempel på aktiviteter som kan finansieras med KP:s stipendium:
• Resor som syftar till att öka den sökandes kunskaper som publicist
• Finansiering av bok- film-, reportage eller liknande projekt
• Utbildningar
• Fördjupning i ett särskilt ämne
Ansökan
Ansökan ska lämnas senast den 30 november 2019 kl. 23.59. Ansökan ska inges digitalt till info@kp.nu. Den får skrivas på engelska men projektsammanfattningen ska vara på svenska. Sökta medel ska avse kostnader för projektets genomförande.
Beslut
Beslut meddelas i februari 2020.
Anslagsmottagarens åtaganden
Anslagsmottagaren ansvarar för att projektet framskrider enligt projektplanen och att anslagen används i enlighet med ansökan och projektbeskrivningen.
Vid publicering av resultat som framkommit under arbetet ska det framgå att stöd erhållits från Kristna Publicistförbundet. Anslagsmottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till KP kan inte utan KP:s skriftliga medgivande överföras på annan person eller institution.
Dispositionsrätt
Medel ska rekvireras inom 6 månader efter beslutsdatum och de ska användas inom 1 år från beslutsdatum. Om en förlängning av dispositionstiden önskas ska en ansökan skickas till KP före dispositionstidens utgång. Om anslagsmottagare använder anslaget mot gällande kontraktsvillkor kan KP besluta att anslaget i sin helhet ska återbetalas till KP.
Utbetalning av anslag
Utbetalning sker normalt inom 3 månader efter beslutsdatum.
Resultatredogörelse
Redogörelsen ska skrivas på svenska och mailas till info@kp.nu. Om resultatet utgörs av böcker skickas dessa till kansliet med angivande av ärendenummer. Redogörelsen ska ha inkommit till KP senast ett år efter det att projektet avslutats.
Vilka fattar beslutet?
KP:s styrelse utgör det beslutande organet
Villkor för Kristna Publicistförbundets stipendier
Du kan söka stipendium enbart via mail till info@kp.nu under november.
Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet KP vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.
KP_320x320Villkor för Kristna Publicistförbundets stipendier 2019
Du kan söka stipendium enbart via mail till info@kp.nu senast 31 december.
Stipendier beviljas för studier och förkovran inom journalistiken. Kristna Publicistförbundet KP vill särskilt uppmärksamma personer som publicerar sig i kristna medier eller behandlar ämnen med anknytning till kristen tro i andra medier.
Exempel på aktiviteter som kan finansieras med KP:s stipendium:
• Resor som syftar till att öka den sökandes kunskaper som publicist
• Finansiering av bok- film-, reportage eller liknande projekt
• Utbildningar
• Fördjupning i ett särskilt ämne
Ansökan
Ansökan ska lämnas senast den 31 december 2019 kl. 23.59. Ansökan ska inges digitalt till info@kp.nu. Den får skrivas på engelska men projektsammanfattningen ska vara på svenska. Sökta medel ska avse kostnader för projektets genomförande.
Beslut
Beslut meddelas i februari 2020.

Årsmötet 2019

57006273_830338447304088_5264534052580360192_n

Mirakler och bönekapell på KP:s årsmöte
När KP höll årsmöte den 11 april var två av föreningens stipendiater på plats för att berätta om sina projekt.  Först ut på mötet i tidningen Dagens lokaler dit ett 15-tal medlemmar och journalister sökt sig var journalisten och fotografen Tom Juslin. Han har arbetat under många år på Västerbottens-Kuriren. Han fick förmånen att samarbete med sin stora förebild Sune Jonsson som var en mycket känd fotograf och som skildrade livet i och kring Västerbotten. Han dokumenterade bland annat livet i kyrkorna. Under 2014 då Umeå var kulturhuvudstad fick Tom Juslin förmånen att själv skildra folklivet i Västerbotten. Resultatet blev bland annat en utställning på Västerbottens Museum.
-I samband med det kom jag in mycket på hur dagens andlighet ser ur. Det finns otroligt många bönehus i bygden som står tomma idag eller så har man bytt verksamhet, berättade Tom Juslin.
Han visade bland annat bild på ett gym där ett antal personer satt och cyklade, så kallad spinning. Det var tidigare ett kapell och de kristna tavlorna satt kvar på väggarna av respekt för historien.
– I dag bygger människor också upp sig i samma hus men mer till det yttre än det inre kanske, menade Tom Juslin som blev 2019 års KP-stipendiat..
Själv växte han upp i finska Österbotten i en by med sex bönehus men där är fem kvar och förändringarna går långsammare än på den svenska sidan. Han är uppväxt i en kristen miljö och är väl bekant med bönehusen.
Han visade bild på ett bönehus i Storuman där jaktlaget arrangerar en surströmmingsskiva. Altare och andra andliga inslag i lokalen har bevarats. Han nämnde också flera bönehus som blivit fritidshus. Ett kapell har förvandlats till en bilverkstad. Där reagerade dock en del mot att golvet hade cementerats.
En liten solskenshistoria var en präst som låtit en annars folktom kyrka bebos av en ensamkommande flykting. Kanske illustrerar det framtiden och en vändning på problemen med avfolkning och att andligheten kommer tillbaka igen.
Av Tom Juslins bilder väntar bland annat en utställning. Flera i publiken uppmanade honom att ge ut en bok med det unika materialet.
Michael Grenholm var en an dem som fick KP:s  stipendium förra året. Han planerade då utgivningen av en bok om mirakler som nu väntas ges ut i maj.
– Utan KP:s stipendium hade det nog inte blivit av. Det gav mig en bra start.
Michael Grenholm berättar i sin bok om 50 mirakler varav 9 i Sverige och resten utomlands. Han beskrev forskning ibland annat USA där man jämfört hjärtpatienter som fått förbön och hjärtpatienter som inte fått förbön och sett vilka som fått minst besvär vid operationen. Grenholm menar dock att detta inte kan betecknas som regelrätta mirakler.
– Jag definierar mirakler som vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön.
Exempel på det är ett forskningsprojekt på Indiana University där man undersökte syn- och hörselnedsatta som fick förbön och upplevde dramatiska förändringar.  Han nämnde också svensken Maria Johansson från Flen som blev helt frisk från en obotlig hörselskada efter förbön i Sionförsamlingen. Hennes läkare sa att tillfrisknandet var oförklarligt. Och det är just sådana bekräftelser Micael Grenholm söker. Han har fått en del tips om mirakler men om de inte kunnat presentera journaler eller andra bevis har han släppt det. Sivert Edorsson från Orsa är pastorn som hade oerhörda problem med andningen men efter ett möte i norrbottniska Sopporo blev så återställd att han kunde åka skidor på nytt. ”Han har bett till Gud och fått hjälp av Jesus” står det i hans journal.
Micael Grenholms slutsats är att mirakler finns och när de kommer efter kristen förbön menar han att det bevisar Guds existens.
Vad är nästa steg? frågade någon i publiken.
– Kanske jag tittar på andra helanden än fysiska. Det finns ju språkmirakler där folk börjar tala ett främmande språk plötsligt eller exorcism, demonbefrielser.
Återstår att se om det blir fler böcker från Micael Grenholm.
Boken Dokumenterade mirakler ges ut på Sjöbergs förlag.

Mirakler och bönekapell på KP:s årsmöte

När KP höll årsmöte den 11 april var två av föreningens stipendiater på plats för att berätta om sina projekt. Först ut på mötet i tidningen Dagens lokaler dit ett 15-tal medlemmar och journalister sökt sig var journalisten och fotografen Tom Juslin. Han har arbetat under många år på Västerbottens-Kuriren. Han fick förmånen att samarbete med sin stora förebild Sune Jonsson som var en mycket känd fotograf och som skildrade livet i och kring Västerbotten. Han dokumenterade bland annat livet i kyrkorna. Under 2014 då Umeå var kulturhuvudstad fick Tom Juslin förmånen att själv skildra folklivet i Västerbotten. Resultatet blev bland annat en utställning på Västerbottens Museum.

Läs hela Årsmötet 2019

Årsmöte 11 april

De dokumenterar kristna fenomen:
Möt Micael Grenholm & Tom Juslin

Kallelse-2019-B

De dokumenterar kristna fenomen:
Möt Micael Grenholm & Tom Juslin

KP:s stipendiat Tom Juslin och Micael Grenholm medverkar.

Läs hela Årsmöte 11 april