Årsmöte 5 november

Kristna Publicistförbundet håller årsmöte i Citykonditoriet i Citykyrkans lokaler i Stockholm den 5 november klockan 17.00. Den här gången kommer ingen gäst att medverka. Erfarenheterna från de senaste åren fick styrelsen att välja ett helt formellt möte. Uppslutningen vid de senaste lunchmötena och årsmötena har varit alltför skral.
Årsmötet innehåller de sedvanliga ärendena rörande styrelseval, bokslut med mera. I anslutning till årsmötet håller styrelsen ett framåtblickande möte. En av punkterna på dagordningen blir frågan om att utlysa stipendium framöver.
Årsmötet är öppet för alla medlemmar. Styrelsemötet är bara för styrelseledamöterna.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>