Möten

Varje år genomför KP några lunchträffar kring mediefrågor i form av panelsamtal eller någon talare. Dessa läggs efteråt ut på webben.

Vi brukar hålla till i någon stockholmskyrkas kafe, oftast Cafe Utsikten. Lunch kan köpas i samband med mötet.

Mötet med PO