Bibelvett & etikett

Bibelvett och etikett
för journalister

Här kommer KP att bjuda på första hjälpen för dig som måste skriva om nåt kristet, men känner dig osäker.
KP:s guide är lite ”quick and dirty” i jämförelse med utförliga akademiska utläggningar. Men trovärdig och hämtad direkt ur svensk kristen erfarenhet, i dag.

En amerikansk fundering över samma sak hittar du här.

0 Uppförande och klädkod?

1 Tre religioner och en bok

2 Bibel-GPS

3 Tretusen år och en bok

0 Den svenska Bibeln

0 Högtiderna

0 Kristet FOLK
Håll ordning på kyrkorna!

0 Trodde du ja!
Några vanliga missförstånd om Bibelns texter.

0 Ordlista

0 Skrivregler

Vi vill påpeka att detta fokuserar på Bibeltextens faktiska innehåll. Därför kan någon kanske uppfatta det som ”bokstavstro”. Men vi säger inte om man ska tro på texten eller ej. Vi redovisar bara vad som faktiskt står där.
Vi begränsar oss heller inte till enbart Svenska kyrkans tradition. Vi utgår från kristenheten i Sverige som den ser ut i dag, efter folkrörelsehistorien och invandringen**. Av en miljon ”aktiva kristna” * är runt hälften aktiva i andra kyrkor än Svenska kyrkan.

* Diskrimineringsombudsmannens uppskattning är ”en miljon aktiva kristna”.
** Se fakta om ”kyrkofamiljer”