Bibel-GPS

Det finns en global standard som kan peka ut varje liten strof. Bibelns eget GPS-system. Så här fungerar det:

bibelkod

– Varje enskild text i Bibeln kallas för en ”bok”.
Bokens namn är oftast förkortat till två eller tre bokstäver. Se listan över förkortningar. Mos står för Moseboken. Om boken ingår i en serie är boken numrerad. Det finns tex fem Moseböcker.
– Varje bok delas upp i kapitel.
– Varje kapitel delas upp i ”verser”.
Verser är korta stycken på några få meningar. Ett längre text anges med start och slutvers med bindestreck mellan. Se exemplet ovan.

Numreringen har ingenting med innehållet att göra och kan kännas lite ologisk. Men ett globalt system som fungerat i tusen år ändrar man inte på.

.

Du behöver en översiktsbild för att inte förlora dig i detaljerna.
De flesta moderna biblar har tre delar, för att passa alla; både kristna och judar.
Bibeldiagram_600

Det som skiljer Gamla och Nya testamentet åt är Jesus.

Apokryferna är tillägg till Gamla testamentet. Men det ingår inte i den judiska Bibeln.

Judar gillar i allmänhet inte namet ”Gamla testamentet” på deras Bibel. De säger hellre ”Tanach” som är en förkortning av lagen/Torah, profeterna och skrifterna.

Förkortningar

Gamla Testamentet
Första Moseboken 1 mos
Andra Moseboken 2 mos
Tredje Moseboken 3 mos
Fjärde Moseboken 4 mos
Femte Moseboken 5 mos
Josua jos
Domarboken dom
Rut rut
Första Samuelsboken 1 sam
Andra Samuelsboken 2 sam
Första Kungaboken 1 kung
Andra Kungaboken 2 kung
Första Krönikeboken 1 kron
Andra Krönikeboken 2 kron
Esra esr
Nehemja neh
Ester est
Job job
Psaltaren ps
Ordspråksboken ords
Predikaren pred
Höga visan hoga v
Jesaja jes
Jeremia jer
Klagovisorna klag
Hesekiel hes
Daniel dan
Hosea hos
Joel joel
Amos am
Obadja ob
Jona jon
Mika mik
Nahum nah
Habackuk hab
Sefanja sef
Haggaj hagg
Sakarja sak
Malaki mal
Apokryferna
Tobit tob
Judit judit
Ester enligt den grekiska texten est gr
Första Mackabeerboken 1 mack
Andra Mackabeerboken 2 mack
Salomos vishet vish
Jesus Syraks vishet syr
Baruk bar
Jeremias brev jer br
Tillägg till Daniel till dan
Manasses bön man
Nya Testamentet
Matteusevangeliet matt
Markusevangeliet mark
Lukasevangeliet luk
Johannesevangeliet joh
Apostlagärningarna apg
Romarbrevet rom
Första Korinthierbrevet 1 kor
Andra Korinthierbrevet 2 kor
Galaterbrevet gal
Efesierbrevet ef
Filipperbrevet fil
Kolosserbrevet kol
Första Thessalonikerbrevet 1 thess
Andra Thessalonikerbrevet 2 thess
Första Timotheosbrevet 1 tim
Andra Timotheosbrevet 2 tim
Titusbrevet tit
Filemonbrevet filem
Hebreerbrevet heb
Jakobsbrevet jak
Första Petrusbrevet 1 pet
Andra Petrusbrevet 2 pet
Första Johannesbrevet 1 joh
Andra Johannesbrevet 2 joh
Tredje Johannesbrevet 3 joh
Judasbrevet jud
Uppenbarelseboken upp

Stanley Almqvist
© 2010