stanley.se

Bön chockerar P3

P3-programmet Verkligheten har svarat för årets mest verklighetsfrämmande avslöjande. En missionsorganisation (Trosgnistan) tror på bön. Detta har chockerat programmets redaktion som lyckades få med sig lika okunniga P1 morgon i en uppföljning med krav på besked av ansvariga. Avslöjandet gick alltså ut på att personer utsända av Trosgnistan inte bara bygger sjukhus och handikappcenter i Afrika med stöd av Sida-pengar. De tror också på bönen som en helande kraft. ”Det är en väldigt stark del i denna Bollnäsrörelse” säger Gustav Asplund som gjort programmet till en förvånad programledare Camilla Kvartoft för P1 morgon. Han säger vidare om arbetet i Kenya: ”Man har en väldigt stark kyrka och där utför man helbrägdagörelse och handpåläggning”. Camilla Kvartoft går sedan över till att intervjua Svenska missionsrådets chef Eva-Christina Nilsson under det förvånade konstaterandet att ” även hon tror att bön kan bota sjukdomar”.

Bön för sjuka människor har förekommit i tusentals år. Vad är det som är så märkligt med att missionärer i Afrika ägnar sig åt detta? Miljarder människor gör det över hela vår värld. När hoppet börjar tryta tar man till bönen. Många gör det till och med utan att vara kristna eftersom inget annat hjälper.

Att journalister på P1 och P3 låter förvånade över att folk tror på bön är illavarslande. Har det verkligen gått så långt med sekulariseringen?

x
Text: Mikael Kindbom
30 sept 2009

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>