stanley.se

Kristet självförtroende - läs DN

Där jag minst anade det och när jag som mest behövde det stärktes mitt självförtroende som kristen. Kulturredaktionen på DN publicerar (16 december) en essä som gör upp med alla fördomar om kristna. Redan i ingressen till artikeln av DN-kritikern och docenten i litteraturvetenskap Stefan Helgesson slås det fast: “Religion är inte det enkla fenomen debatten kan ge sken av. Den går väl ihop med det moderna livet och är inte mer irrationell än mycket annat vi säger oss tro på”.

Ett sådant anslag är förstås oemotståndligt. Ingen kan sluta läsa i det läget. Och fortsättningen är ett enda försvarstal för den kristna tron i Sverige när vi står inför ett nytt decennium. Utgångspunkten är två böcker av teologen Ola Sigurdson. DN-kritikern börjar elegant med påpekandet att Kents nya album “Röd” inleds med klockklang och orgel precis som det låter i kyrkan. Han erinrar om att medan den svenska psalmtraditionen har 500 år på nacken är rocken en tiondel så gammal, 50 år. Sedan går han till rätta med vår svenska självbild sedan många att vi är det modernaste landet i världen och att religionen där inte har någon legitim roll att spela. Genom islams ökade näraro i Europa “har den tanken blivit mindre självklar än förut” skriver han och “just därför får den en alltmer högljudd uppbackning från såväl liberaler som främlingsfientliga grupper”.

Helgesson hävdar att debattörer med radikalt skilda politiska utgångspunkter uppvisar “beröringsskräck” inför religionen. “Det tyder på en djupare låsning, en oförmåga att på nytt tänka igenom relationen  religion-samhälle, vilket krävs när sekulärt och religiöst korsas som aldrig förr”.  Han talar om ett “maktspråk” från de sekulariserade. Sedan går han vidare med Sigurdsons bok “Det postsekulära tillståndet” där det hävdas att själva idén om människors lika värde inte är en modern tanke utan tvärtom “har förträngda teologiska försänkningar”. Det är, menar Helgesson, inge slump att de mest principfasta motståndarna till slaveriet var kväkare och metodister.

Stefan Helgesson säger inte det rent ut men det är kristen tro som han förknippar med positiva förändringar. Inte religion i allmänhet. Han pekar på Sigurdsons beskrivning av religion som “förvandlingspraktik”, ett ord Helgesson gillar  och där individen utvecklas i ett “växelspel mellan ideal och medmänniskor”. Att Sigurdson hämtar sin inspiration från tänkare som Luther och Augustinus visar tydligt vilken kraft Sigurdson avser.

Jag skrev i ett annat inlägg om TV-programmet Existens som kan få de flesta kristna att sänka huvudet och drabbas av uppgivenhet. Den ytlighet och aningslöshet som det programmet präglas av finner sin motsats i DN-artikeln. Det finns en morgondag. Existens kommer att ha försvunnit ur tablåerna sedan långt tillbaka när medierna alltjämt analyserar den positiva kraften i den kristna tron. Om Jesus kommer det att skrivas ända tills han återvänder. Både negativt och positivt. Men låt oss för en stund njuta av en text som den i DN. Det är vi värda. Eller hur?

Länk till artikeln.

Mikael Kindbom

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>