stanley.se

Norskt mediehus kan bli ny ägare av Dagen

Dagen kan vara på väg att få en ny ägare. Det är den norska mediekoncernen Mentor Medier som visat sitt intresse, en koncern som säger sig vilja vara en trygg hamn för nischade medier.
Det rapporterar tidningen Dagen i dag.
Flera steg ska redan ha tagits. Dagens ägarsamfund har träffats vid några tillfällen för att diskutera affären, och i framtiden är det mycket möjligt att Dagen kommer att ingå i ett kristet nordiskt mediehus. Mycket tyder på att Mentor Medier kommer att förvärva Swedmedia, som äger Dagen och bokförlaget Libris. Förhandlingarna är redan igång, men huvudaktörerna väljer att än så länge vara försiktiga med sina uttalanden.

- Vi är bara i inledningen av samtalet, säger Helge Simonnes, chef för Mentor Medier, till Dagen.

- Frågan är inte klar som jag ser det. Till sommaren är vi nog redo att fatta ett beslut, säger Tomas Brunegård, styrelseordförande i Swedmedia

Video med PO

Yrsa Stenius 26 april 2010 from Kristna publicistförbundet on Vimeo.

Så ska kristna vinna opinionen

Vd:n på Timbro vittnade om flera decenniers liberal ökenvandring och Sveriges främsta PR-makare om hur opinionen ska vinnas. Och Lasse Johansson från tidskriften Nod och Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund talade om att vända humanisternas frammarsch till vår fördel på ett seminarium anordnat av Claphaminstitutet i helgen.

Arrangemanget på Dagenhuset under fredagen och lördagen lockade ett 30-tal personer som antingen verkade inom media eller bara var intresserade av hur vår röst ska nås ut. Rubriken var Opinionsbildning i ett postsekulärt samhälle. Kristna Publicistförbundet var medarrangör med tidningen Dagen och Claphaminstitutet. Moderator var förre chefredaktören för Världen i dag Carin Stenström.

sward
Stefan Swärd berättade om sitt bloggande och många mediekontakter.

Anders Lindberg, vd på PR-företaget JKL talade inledningsvis över Opinionsbildningens framgångsfaktorer och fallgropar – några aktuella reflektioner från konsultvärlden. Han betonade vikten av att vinna sinnena, vännerna och rösterna. Opinionsbildning är, sa han vidare, en kamp om problemen. Och dessa problem måste vara medialt identifierade. Han kritiserade oss kristna för att reflexmässigt bara säga att alla lagförslag om könsneutrala äktenskap, homoadoptioner, religionsämnets existens eller liknande är katastrofala och innebär världens undergång.

- När man sagt det 3-4 gånger har man ingen trovärdighet kvar, menade han.

Hur ska man göra då?

- I fallet med homoadoptioner kunde man pekat på exempelvis effekterna för barnen som kommer hit och angående könsneutrala äktenskap kunde man påpeka att vi i konsekvensens namn lika gärna kan tillåta polygami och att det i så fall kan sluta hur som helst. Anders Lindberg bara funderade högt och hade inga uppfattningar i sakfrågorna. Och strategin kan möjligen bli en helt annan när man prövat eller testat sig fram som han sa.

Att lobba eller ägna sig åt opinionsbildning innebär mycket förarbete där man testar sig fram till en hållbar strategi för att vinna de olika slagen och slutligen kriget. Så var det till exempel när JKL hjälpte minkfarmarna som förre jordbruksministern Margareta Winberg nästan höll på att förbjuda men de klarade sig.

- Fast där hade vi också lite tur med att päls blev på modet samtidigt.

Japanskrapan, skyskrapan som skulle stå vid Norrtull, angav JKL-vd:n som exempel på ett misslyckande som han inför sonen beskriver som det bästa han åstadkommit. Till många stockholmares glädje misslyckades JKL den gången med sin kampanj. Och det verkar inte Lindberg ledsen över. Men han hade underskattat retroaktivitetens kraft. Vårt trauma kring Klarakvarterens rivning på 60-talet har alltjämt sådan kraft att det kan väcka vilken slumrande opinion som helst när det är dags för minsta förändring av huvudstaden. Anders Lindberg anser att kristna inte varit tillräckligt uthålliga.

- Jag frågade Göran Persson vad han tyckte om kyrkornas opinionsbildning i och han sa att de viker ner sig för lätt.

Anders Lindberg pekade också på det faktum att kyrkor ofta talar om hur världen bör vara funtad vilket är en svår konst. Och dessutom har vi en teknokratisering av samhället som kräver bevis och hårdfakta hela tiden. Andlighet är svårt att bevisa rent naturvetenskapligt och det ligger oss i fatet. Anders Lindberg manade kristna att vända på sin egen självbild.

- Ni har en enormt fin infrastruktur och uppfattar er som en majoritet. Men ni måste inse att ni är en liten minoritet. Som en sådan kan ni uppfattas som svaga och kränkta och då kan det vara lättare att vinna opionionen, förklarade Lindberg som avslöjade att hans byrå inte tar uppdrag från samfund och politiska partier.

Nästa talare ut var Maria Rankka, avgående vd på Timbro och blivande vd på Stockholms handelskammare som kunde se tillbaka på en 20-25 år lång ökenvandring för liberala idéer men som numera är bruten.

- Det har varit en långsiktig förändring i frihetlig riktning men nu har tidsandan förändrats. När vi startade kring 1979 var våra idéer inte rumsrena. Då var vi på väg att socialiseras med löntagarfonder och allt. Detta blev en uppmuntran för oss kristna att inte ge upp.

Hon hade konkreta tips att ge, bland annat att inte vara förväntad, hitta oväntade allianser och så vidare.

Marina Rankka uppgav också att hon inför nyliberaler fått försvara medarbetare som katolikerna Rolans Poirier Martinsson och Tomas Idergard.

- Det har skjutits giftpilar mot dem men jag har försvarat dem Den fiende som Maria Rankka nu ser är inte socialismen utan det som hon kallar ekologismen. Till och med på DN:s kultursidor finns dessa debattörer som mer eller mindre är beredda att nedmontera demokratin fört miljöns skull.

Första kristna debattör var Lasse Johansson,lärare på teologiska högskolan i Örebro och redaktör för tidskriften Nod. Han vände på vårt invanda tänkande och ville se både new age-vågen och intresset för humanisterna som utmärkta tillfällen att presentera vår Gud. Han såg en kristendomens återkomst i Sverige, en sakralisering som han kallar det i motsats till sekularisering som är en parallell trend.

- Religioner diskuteras som aldrig förr. Det är fråga om ett postsekulärt tillstånd, menade han.

Han hämtade uttrycket från Ola Sigurdson, professor Tros- och livsåskådningsvetenskap, och hans hyllade bok Det postsekulära tillståndet. Johansson påminde dock om Sigurdsons maning till kyrkorna om att åter bli en social och politisk kraft. Tidsandan har gjort att vi inte längre reflekterar över orättvisor och krig utan bara över privatmoral. Lasse Johansson tipsade oss om att vara relevanta, anpassa oss och knyta an till aktuella strömningar för att få kontakt med människor.

- Men var inte generade över det kristna språket vårt budskap får inte tunnas ut.

Han citerade ett uttryck som han medgav låter bättre på engelska. Lyssna till både världen och ordet, the word and the world.

- Var med i nuet och ha kontakt med kulturen men bevara traditionerna.

Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund talade över ämnet påkristning, ett ord som inte finns i Svenska Akademiens ordlista i motsats till ordet avkristning. Hon talade i en optimistisk ton men inte om väckelse utan om en långsam trend mot kristen tro.

- Man blir inte medlemmar i kyrkorna omedelbart, sa hon.

Men opinioner ligger slumrande. Ungefär som när Klarakvarteren revs som vi sa tidigare finns det en retroaktiv kraft som kommer till liv när kyrkobyggnader kommer att säljas, rivas eller läggas ned.

- Vi kommer att få se protester, inte av dem som går i kyrkan utan dem som står utanför som förstår värdet av byggnaderna för kontinuitet och så vidare.

Att Humanisterna kommit fram de senaste åren tackade Sandlund ironiskt nog för.

- Det visar att vi kristna börjar räta på ryggarna och går framåt. De känner sig hotade.

Att det faktum att ”Den samlade kunskapsmassan om Gud aldrig varit så liten” kan också vara positivt.

- Då slipper vi förutfattade meningar och kan berätta om Gud.

Och nyandlighet välkomnar hon i likhet med Lasse Johansson liksom islam.

- Det är tillåtet att vara sökare i dag. Det får oss alla att tänka till. Människor ställer frågor och är nyfikna.

Elisabeth Sandlund vurmade också för det personliga vittnesbördet som hon ville att kyrkorna skulle satsa mer på.

DickBloggande var ämnet för flera föredrag. Dick Erixon (bilden) som har 15.000 unika besökare per dag gav exempel på hur opinionen kan vinnas genom enskilda bloggare. FRA-debatten är det kändaste exemplet. Och nu är medias makt bruten.

- Det är nästan gratis att starta en blogg och dörrvakternas (redaktionernas) tid är över.

Men Dick Erixon uppmanade också publiken att vara försiktig med att sprida faktafel eller att säga saker man ångrar. Man måste kunna stå för allt när man tryckt på Publicera. Dick Erixon är inte kristen men försvarade ändå pastor Åke Green och han tycker att Sverige behöver normer och värderingar som man i mångt och mycket saknar idag. Erixon vill hålla sig till åsikter och förstår inte värdet av att berätta vad man äter till lunch som han ser exempel på.

- Det gäller att vara personlig, inte privat.

Andra exempel på bloggarnas inflytande är Climate gate om FN:s klimatpanels tvivelaktiga faktaunderlag som svenska medier tvingades skriva om först när bloggarna slagit på trumman och Uppsala universitets absurda förslag på genusmärkning av alla utbildningar. Israel-Palestina-frågan anses Dick Erixon behandlas alltför ensidigt av svenska medier. Han skriver därför mer om Israels utsatta situation än andra. Dick Erixon pekade också på att Sverige är mer kristet än vi tror. Kristna värderingar om sanning bygger på västvärldens flertusenåriga kristna tradition.

- Det finns en offentlig och privat rannasakan här som saknas i östlandet. Genom det kristna syndabegreppet är det okej att göra fel och erkänna det. Och sökandet efter sanning gör att vi kan utföra vetenskapliga gärningar som inte andra kontinenter kan.

Pastor Stefan Swärd berättade om sin blogg med 5.000 besökare i veckan. Han vill vara uppriktig på sin blogg och säger att hans kommentatorsfunktion är förutsättningen för att den ska ge något. Hans roll som EFK:s ordförande utgör, enligt honom, inget hinder mot att ta ut svängarna i sambofrågan, homosexfrågan eller vad det nu månde vara. Swärd utnämnde Jesus till världens bäste opinionsbildare genom tiderna. Och han fick ta emot mer smällar än dagens bloggare.

- Folk var mycket mer oförskämda och försökte till och med slå ihjäl honom för vad han sa. Stefan Swärd uppskattar antalet kristna bloggar till några hundra och språket där är generellt mer vårdat än på andra håll och här förs också den mest spännande kristna debatten.

- Jag fick 127 kommentarer bara efter sambofrågan och jag vet inte om det förts en så omfattande kristen debatt någon annanstans denna vecka.

Stefan Swärd är uppväxt i ett frikyrkohem och vet att denna kultur gärna undviker konflikter.

- Frikyrkokulturen är konsensussökande. Vi är livrädda för debatt men jag tycker debatt är jätteroligt.

Stefan Swärd sammanfattade:

- Jag brinner för kristen tro och vill göra den relevant för vår tid.

Siste man ut var arrangören själv förre riksdagsledamoten Tuve Skånberg och äntligen fick vi reda på vad Clapham var för något. Nämligen en överklassort i London där en grupp kristna tänkare träffades på 1800-talet och bedrev opinionsbildning. Slaveriets avskaffande i England var deras förtjänst. En av medlemmarna var William Wilberforce som det skrivits böcker om och gjorts film om av det skälet. Tuve Skånberg berättade om hur Claphaminstitutet jobbar. Medlemmarna skriver debattartiklar som granskas stenhårt innan de skickas i väg. Många artiklar har publicerats om aborter och dödshjälp och annat och bidragit till att vitalisera debatten. Grunden är det så kallade Lausannedokumentet.

Dagen flyttar

Dagen flyttar in till Pressens hus i Stockholm berättar tidningen i dag. Där sitter redan Berling media med till exempel Kyrkans tidning.
Därmed flyttar man från närförort tillbaka till innerstaden. Från Konstfack som närmaste granne till Kyrkans tidning.

- De är konkurrenter, så något redaktionellt samarbete blir det inte, säger Dagens vd Ingvar Andersson på Dagen.se. Kan det finnas andra former för samarbete kring administrativa funktioner ska vi titta på det. Men det finns inget sådant inskrivet i avtalet. Vi har en egen avskild våning i Pressens hus, och har ingen insyn i de andra tidningarna.

Chefredaktören Elisabeth Sandlund uttalade sig inte om saken i Dagen-artikeln.

Att Dagen tänkte flytta till Pressens hus förnekades ihärdigt av Elisabeth Sandlund vid KP-lunchen för en månad sedan. Kyrkans tidning kände redan då till planerna men på en direkt fråga förnekade Sandlund att det var aktuellt på något sätt. Samma rykte har cirkulerat tidigare. Men närheten till Kyrkans tidning, samtidigt som Dagen tappar mer och mer av sin pingstprofil, är nog känslig.

Beslutet togs i torsdags kväll vid Dagens styrelsemöte. Senast 1 oktober flyttar de.

stanley_80
Stanley Almqvist

Dagen frågar ut sina läsare

Tidningen Dagen har frågat tusen läsare om vad de vill ha ut av tidningen. Det visar sig att mer än var fjärde läsare hagft tidningen i mer än 30 år och ytterligare närmare 20 procent  mellan 15 och 29 år. Sex av tio läsare har fyllt 60 år och var femte är 75 plus. Bara runt 20 procent besöker regelbundet tidningen webbplats dagen.se.

Allra viktigast tycker läsarna att tro och kyrka samt opinion är. 90 procent instämmer helt i påståendet att Dagen är trovärdig och 80 procent håller utan förbehåll med om att Dagen har ett brett kristet innehåll. Många kommer med egna synpunkter. Ett ofta återkommande förslag är att göra fler reportage ute i landet och att vara mindre Stockholmsfixerad.
Chefredaktören Elisabeth Sandlund presenterar siffrorna i en ledare och passar på att säga att diskussionen om hur tidningen ska utvecklas inte ska ske i slutna rum utan öppet såväl med medarbetare som med läsare.

Symboliskt nog har tidningens konferensrum täckts med brunt papper på vilket alla som vill kan sätta upp gula lappar med förslag. För säkerhets skull har man satt upp en massagestol i rummet som ska göra det lättare att tänka i nya banor.

Mikael Kindbom

Lunchmöte med PO 26 april

Inbjudan_nov_09

Tid: Måndag 26 april kl 12–13
Plats: Café Utsikten, Rhens­gatan 18, 6 tr. Stockholm (T-bana Rådmansgatan)
Lunch: Soppa, smörgås och kaffe för 60 kr.
Årsmöte: Efter mötet håller KP årsmöte.

Ingen anmälan krävs.
Vid frågor kontakta: mikael.kindbom@pointlex.se Tel: 073 – 684 48 16

Opinionsbildning i ett postsekulärt samhälle

Tidningen Dagen, tankesmedjan Claphaminstitutet och Kristna Publicistförbundet inbjuder till seminariet om Opinionsbildning i ett postsekulärt samhälle fredagen den 23 april klockan 15-20 och lördagen den 24 april klockan 9-13. Seminariet äger rum i Dagens lokaler på Telefonplan söder om. Tillfälle till frågor & diskussion efter inläggen.
Deltagaravgift 300 kr, smörgåsfika fredag och lördag ingår.
Mejla din anmälan till tuve.skanberg@labarum.se före 20 april.

Förslag till övernattning:
Hotel Attaché  som ligger på gångavstånd från Dagens lokaler.
Enkelrum 695 kr och dubbelrum 895 kr inkl. frukost. Uppge kod Dagen vid bokning via webben,
www.hotelattache.se

Medverkande:
Anders Lindberg, Opinionsbildningens framgångsfaktorer och fallgropar – några aktuella reflektioner från konsultvärlden.Maria Rankka, VD tankesmedjan Timbro: Om opinionsbildning, Timbro, och om tankesmedjor i allmänhet
Lasse Johansson, lärare på Örebro Missionsskola, redaktör NOD: Andlighet och sekularisering i Sverige idag och kyrkans inre sekularisering – en bakgrund
Elisabeth Sandlund, chefredaktör och ledarskribent på tidningen Dagen: Hur syns påkristningen i samhälle och media?
Dick Erixon, författare, ledarskribent, skriver en av Sveriges första och mest inflytelserika bloggar: Opinionsbildning och bloggen ”Dick Erixon – I hjärtat rebell”
Stefan Swärd: Fil dr statvetenskap, avgående ordförande EFK:s styrelse: Opinionsbildning och bloggen ”Stefan Swärd – Allt mellan himmel och jord
Tuve Skånberg, direktor för Claphaminstitutet och tidigare riksdagsledamot: Vilka möjligheter har debattartiklar att påverka opinionen? Reflektioner från Claphaminstitutets verksamhet.
Moderator: Carin Stenström, journalist

Iskallt om barn

Vintern har ju varit ovanligt kall och snörik utanför Norrland. Och nu är det tydligen dags att tina upp ungarna. Men Kyrkans tidning har hört att det stöter på patrull. Så här skrev de på kyrkanstidning.se

Bild 62

Stanley Almqvist
läsare

Så här ser de kristna upplagorna ut

I dag fredag släpptes upplagesifforna för svensk press. Endast Dagen hade ökat. Så här ser läget ut för de kristna tidningarna:

Kyrkans Tidning 38.700. -400

Dagen 18.900 + 300

Hemmets Vän 10.900 – 500

Sändaren 10.400 – 300

Världen idag 8.200 – 100

Broderskap 1.600 – 400

Upplagor diskuterades på KP-lunch

I dag fredag frågades tre kristna tidningschefer ut under en lunch med Kristna Publicistförbundet på Café Utsikten i Stockholm. Samma dag släpptes upplagesiffrorna, de så kallade TS-siffrorna för landets tidningar. Det var muntert för Dagen som gått upp 300 till 18.900 exemplar men för resten var det deppigt värre. Elisabeth Sandlund på Dagen kunde inte dölja sin stolthet.

- Förra året ökade vi mest procentuellt i svensk dagspress och i år var bara Svenska Dagbladet före oss.

Anders Mellbourn på Sändaren var mindre glad efter en minskning med 300 till 10.400.

- Det börjar bli farligt nära den psykologiska 10.000-gränsen, erkände han inför ett 15-tal åhörare.

På den här videon kan du följa hela samtalet.

Också Erica Cyrillus på Budbäraren kunde rapportera en  minskning. Hon kom dock på grund av tågförsening mot sutet av debatten och kunde bara meddela att Budbäraren nu genomgått formatminskning och förbättrat papper och att förhoppningen nu var att vända trenden.

Andern Mellbourn såg sekulariseringen och raset i antalet medlemmar i kyrkorna som förklaringar till tappet.

Men varför väljer trots allt över 10.000 att läsa din tidning? frågade moderatorn Mikael Kindbom tillika KP:s ordförande.

Anders Mellbours svarade att många vill följa sina samfund och se vad som händer utomlands på den kristna arenan och dessutom finns det reportage och om intressanta människor ochn händelser. Men eftersom tidningen bara kommer en gång var 14:e dag blir det inte så meningsfullt med en massa nyheter.

- Det är lite tråkigt för mig som varit på dagstidning (chefredaktör på DN bland annat) i många år.

Anders Mellbourn var styrelseledamoten som tog över chefsstolen i maj förra året. En handfull personer ingår numera i redaktionen.

Lite fler är det på Dagen. och Elisabeth Sandlund försökte beskriva sin tidnings inriktning.

- Tidigare hade vi för oss att vi skulle få en massa läsare från Svenska Kyrkan för de är många och till och med icke kristna trodde vi på. Men den breddningen är inte en ambition längre. Vi gör ett innehåll byggt på Lausannedeklarationen och det handlar om att spegla både det kristna livet och samhällsutvecklingen.

Anders Mellbourn slängde in en liten brandfackla på slutet när han lanserade idén om en sammanslagning mellan kristna tidningar.

- En superdagstidning för kristna alltså? frågade moderatorn och Mellbourn såg nöjd ut.

Mer skeptisk såg Elisabeth Sandlund ut. Hon kunde förövrigt berätta att Dagen ekonomiskt sett gick extremt bra förra året. Med draghjälp av besparingar. Bland annat har personalen gått ner i arbetstid och antalet sidor har minskat.

-Men ni har ju ert presstöd, kontrade Anders Mellbourn en aning surt.