stanley.se

Församlingar bygger på delaktighet

En längtan efter starka kristna ledare breder ut sig i frikyrkosverige. Ledare som kan peka med hela handen och staka ut den andliga färdriktningen. Demokrati, delaktighet och inflytande har enligt dessa ledare ingen plats i en kyrka. Sådana inslag står rent av i vägen för den kommande väckelsen.

Därför är det ingen tillfällighet att pastor Paul Scanlon från England i år bjöds in till Nyhemsveckan. I torsdagens (19 juni) upplaga av Dagen fastslog han att “demokrati är inte bibliskt”. Hans ledarskapsmodell i församlingen i Bradford som växt från 500 medlemmar till 3 000 är ett pastorsteam på tre personer. Vore Scanlon och hans kolleger syndfria och felfria och helt befriade från de frestelser och fallgropar som maktpositioner ständigt erbjuder oss dödliga skulle jag känna mig lugn. Men så enkel är inte världen ens för oss kristna.Dessvärre håller svensk fri-kyrklighet i all tysthet på att avdemokratiseras. Det så kallade apostoliska ledarskapet tillämpas sedan flera år i en rad kända och stora församlingar. I ett så etablerat samfund som Evangeliska frikyrkan byts på flera håll den gamla traditionen med äldste i kombination med styrelse ut mot ett enda ledarskap som formellt kallas styrelse. De upplever sig som äldste och utser sig mer eller mindre själva i flera församlingar sedan stadgarna skrivits om.

Församlingsmötena och årsmötena lockar ändå bara en tiondel av medlemmarna och har kommit att förknippas med den världsliga lätt föraktade politikens arena. Därför blir dessa möten bara formella tillställningar utan vitala och andligt visionära och kraftfulla samtal med enda syftet att sanktionera den framtidsinriktning som en handfull personer i ledningen redan slagit fast.Så har det inte alltid varit. Frikyrkorna hade ett avgörande inflytande på införandet av rösträtten i Sverige. Många av dess medlemmar blev själva aktiva i de politiska partierna och gick i spetsen för viktiga reformer. Pingstvännerna bildade till och med ett politiskt parti så småningom.

Toppstyrning och maktkoncentration var knappast anledningen till frikyrkornas starka tillväxt. Tvärtom byggdes församlingarna upp i en pionjäranda och en atmosfär av delaktighet och gemenskap. Skulle detta vara obibliskt? För mig är Paulus ständiga tal om lemmar i en enda kropp ett bevis för att vi alla har egenskaper som tillsammans formar Guds församling. De mängder av nådegåvor som första Korinthierbrevet beskriver är inte ett exklusivt privilegium för ett pastorsteam eller en självutnämnd styrelse. Därför är delaktighet en förutsättning för, inte ett hinder mot, den kommande väckelse i Sverige som vi alla längtar efter. Erfarenheterna av dramat i Knutby och toppstyrningen och det totala förtroendemissbruket i församlingen Karisma visar på vikten av att ha hela församlingen med sig. Gärna starka och karismatiska ledare men inte maktfullkomliga och diktatoriska. Det finns bara ett huvud för församlingen och det är Kristus. Det tror jag att våra kyrkoledningar ständigt behöver påminnas om.Paul Scanlon fick aldrig frågan om vad som hände med alla dem som lämnade hans församling i missnöje. Hur kärleksfullt bemöttes de? Och varför anklaga dem för den gemenskap de byggt upp som innebar att deras plånböcker kunde ligga kvar i kyrkbänkarna utan någon som helst risk för stöld. Var inte det underbart? Kunde inte Paul Scanlon planterat en ny församling för de utsatta han så riktigt vurmar för och låtit de andra medlemmarna växa vidare i sin kyrka? Det kanske hade blivit två församlingar som befruktat och kompletterat varandra.

Vikande medlemssiffror i svenska frikyrkor får inte leda till panik. Överlämnandet av all makt i några få människors händer är inte lösningen på detta problem. Ta i stället vara på de fantastiska resurser som finns därute bland gräsrötterna. Skapa delaktighet och gemenskap. Förtroende och inflytande. Minska, öka inte, avståndet mellan ledning och medLEMMAR.

KP
Mikael Kindbom
ordförande i KP
25 juni 2008

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>