Dagen frågar ut sina läsare

Tidningen Dagen har frågat tusen läsare om vad de vill ha ut av tidningen. Det visar sig att mer än var fjärde läsare hagft tidningen i mer än 30 år och ytterligare närmare 20 procent  mellan 15 och 29 år. Sex av tio läsare har fyllt 60 år och var femte är 75 plus. Bara runt 20 procent besöker regelbundet tidningen webbplats dagen.se.

Allra viktigast tycker läsarna att tro och kyrka samt opinion är. 90 procent instämmer helt i påståendet att Dagen är trovärdig och 80 procent håller utan förbehåll med om att Dagen har ett brett kristet innehåll. Många kommer med egna synpunkter. Ett ofta återkommande förslag är att göra fler reportage ute i landet och att vara mindre Stockholmsfixerad.
Chefredaktören Elisabeth Sandlund presenterar siffrorna i en ledare och passar på att säga att diskussionen om hur tidningen ska utvecklas inte ska ske i slutna rum utan öppet såväl med medarbetare som med läsare.

Symboliskt nog har tidningens konferensrum täckts med brunt papper på vilket alla som vill kan sätta upp gula lappar med förslag. För säkerhets skull har man satt upp en massagestol i rummet som ska göra det lättare att tänka i nya banor.

Mikael Kindbom

1 comment to Dagen frågar ut sina läsare

  • Stanley Almqvist

    Jag är en av dem som haft tidningen i mer än 30 år – inte längre. Men så har jag också besökt dagen.se till skillnad från andra stadiga prenumeranter.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>